Comunitatea românească

Cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească

I. Descriere

Respectând politica UE în domeniul plurilingvismului, Institutul Limbii Române a iniţiat programe pentru elevi din ţările în care există comunităţi româneşti, pentru o bună şi reală cunoaştere a valorilor lingvistice şi culturale româneşti ca valori europene generale.

Începând cu anul şcolar 2007-2008 Institutul Limbii Române şi MECTS a lansat în unităţi de învăţământ din Italia Proiectul privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, LCCR.

Cursul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească  este predat de învăţători/institutori, profesori, cetăţeni români rezidenţi în Italia. Selecţia, evaluarea, monitorizarea şi plata acestora este asigurată de Institutul Limbii Române.

 

II. Obiective

Prin cultivarea limbii române în forma ei standard, vorbitorii de vârstă şcolară îşi păstrează legătura cu spiritualitatea românească şi sunt la rândul lor ambasadori ai limbii şi culturii româneşti în mediile în care trăiesc şi în care vor lucra. De asemenea, frecventarea cursului facilitează reintegrarea elevilor în sistemul românesc de învăţământ în cazul revenirii în ţară.

 

III. Conţinut

Fiecare etapă de implementare, monitorizare şi extindere a acestui proiect se realizează în strânsă cooperare cu autorităţile cu responsabilităţi în domeniul educaţiei din Italia, prin intermediul Ambasadei României în Republica Italiană. Principala condiție pentru aderarea la proiect o reprezintă formarea unei grupe de 15 elevi în cazul elevilor de gimnaziu și 7 elevi în cazul preșcolarilor. Partea italiană garantează spațiile de studiu și transmit Institutului Limbii Române datele școlilor care aderă la proiect.

Cursul este structurat în format de 2 ore pe săptămână şi se adresează tuturor nivelurilor, respectiv preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Predarea cursului LCCR are la bază o programă, în baza căreia au fost realizate suportul de curs şi ghidul de limba română distribuite gratuit tuturor elevilor care participa la orele de curs.

Institutul Limbii Române a editat şi publicat suporturi de curs şi ghiduri de limba română, materiale necesare desfăşurării cursului LCCR.

 

IV. Nivelul de implementare

Până la această dată, pentru Italia situaţia este următoarea:

Regiuni: Lazio, Piemonte, Lombardia, Umbria, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana, Sardegna, Trento, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto

Nr. de grupe: 240

Nr. de elevi: 4000

Nr. de profesori: 50

 

V. Metodologia  

Institutul Limbii Române, instituţie de specialitate în subordinea Ministerului Educaţiei Naționale, publică pe site-ul instituţiei, metodologia privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească (LCCR) în unităţi de învăţământ din Italia  (şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, unde se implementează proiectul). Pentru anul şcolar 2015/2016, metodologia  va fi disponibilă pe site-ul Institutului Limbii Române atunci când va fi lansat următorul concurs.

Ghișeul consular online

23.02.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în străinătate pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice servicii consulare de care au nevoie. Portalul Extern …

Întâlnirea ambasadorului României în Italia cu inspectorul general de stat din cadrul Inspecției Muncii din România

21.02.2017

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, l-a primit la 20 februarie 2017 pe inspectorul general de stat din cadrul Inspecției Muncii din România, Dantes Nicolae Bratu, aflat…

Întâlnirea ambasadorului României în Italia cu ministrul italian al coeziunii teritoriale, Claudio De Vincenti

17.02.2017

La data de 16 februarie 2017 a avut loc, la Roma, o întrevedere între ambasadorul României în Italia, George Bologan, și ministrul italian al coeziunii teritoriale, Claudio De…

Întâlnirea ambasadorului României în Italia cu comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu

13.02.2017

La 12 februarie 2017, ambasadorul României în Italia s-a întâlnit la sediul misiunii diplomatice cu comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, aflată într-o…

        ​