Comunitatea românească

Cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească

I. Descriere

Respectând politica UE în domeniul plurilingvismului, Institutul Limbii Române a iniţiat programe pentru elevi din ţările în care există comunităţi româneşti, pentru o bună şi reală cunoaştere a valorilor lingvistice şi culturale româneşti ca valori europene generale.

Începând cu anul şcolar 2007-2008 Institutul Limbii Române şi MECTS a lansat în unităţi de învăţământ din Italia Proiectul privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, LCCR.

Cursul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească  este predat de învăţători/institutori, profesori, cetăţeni români rezidenţi în Italia. Selecţia, evaluarea, monitorizarea şi plata acestora este asigurată de Institutul Limbii Române.

 

II. Obiective

Prin cultivarea limbii române în forma ei standard, vorbitorii de vârstă şcolară îşi păstrează legătura cu spiritualitatea românească şi sunt la rândul lor ambasadori ai limbii şi culturii româneşti în mediile în care trăiesc şi în care vor lucra. De asemenea, frecventarea cursului facilitează reintegrarea elevilor în sistemul românesc de învăţământ în cazul revenirii în ţară.

 

III. Conţinut

Fiecare etapă de implementare, monitorizare şi extindere a acestui proiect se realizează în strânsă cooperare cu autorităţile cu responsabilităţi în domeniul educaţiei din Italia, prin intermediul Ambasadei României în Republica Italiană. Principala condiție pentru aderarea la proiect o reprezintă formarea unei grupe de 15 elevi în cazul elevilor de gimnaziu și 7 elevi în cazul preșcolarilor. Partea italiană garantează spațiile de studiu și transmit Institutului Limbii Române datele școlilor care aderă la proiect.

Cursul este structurat în format de 2 ore pe săptămână şi se adresează tuturor nivelurilor, respectiv preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Predarea cursului LCCR are la bază o programă, în baza căreia au fost realizate suportul de curs şi ghidul de limba română distribuite gratuit tuturor elevilor care participa la orele de curs.

Institutul Limbii Române a editat şi publicat suporturi de curs şi ghiduri de limba română, materiale necesare desfăşurării cursului LCCR.

 

IV. Nivelul de implementare

Până la această dată, pentru Italia situaţia este următoarea:

Regiuni: Lazio, Piemonte, Lombardia, Umbria, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana, Sardegna, Trento, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto

Nr. de grupe: 240

Nr. de elevi: 4000

Nr. de profesori: 50

 

V. Metodologia  

Institutul Limbii Române, instituţie de specialitate în subordinea Ministerului Educaţiei Naționale, publică pe site-ul instituţiei, metodologia privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească (LCCR) în unităţi de învăţământ din Italia  (şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, unde se implementează proiectul). Pentru anul şcolar 2015/2016, metodologia  va fi disponibilă pe site-ul Institutului Limbii Române atunci când va fi lansat următorul concurs.

60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma

24.03.2017

În urmă cu șaizeci de ani, la Roma, au fost puse bazele Europei așa cum o cunoaștem astăzi, inaugurându-se cea mai lungă perioadă de pace din istoria acestui continent. Semnarea …

Participarea ambasadorului la Conferinţa extraordinară a Preşedinților Parlamentelor Statelor Uniunii Europene

17.03.2017

Ambasadorul George Bologan a participat, la 17 martie 2017, la Conferinţa extraordinară a Preşedinților Parlamentelor Statelor Uniunii Europene, în calitate de membru al…

Întrevederea ambasadorului Bologan cu secretarul de stat Vincenzo Amendola

17.03.2017

Aspecte referitoare la unele cazuri de cetățeni români aflați în dificultate în Sicilia, direcții de acțiune în agenda bilaterală și europeană, importanța dialogului…

Vizita delegaţiei române condusă de ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, la Catania, Italia

16.03.2017

Preocupat de aspectele referitoare la cazurile de exploatare a unor cetățeni români aflați la muncă în Italia, regiunea Sicilia, prim-ministrul României, Sorin Grindeanu, a dispus…

        ​