Comunitatea românească

Cursurile de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească (LCCR) și Lectoratele de Limbă Română

Harta interactivă a repartizării geografice a unităților de invățământ preuniversitar și universitar, în care se desfășoară cursul de Limbă Cultură și Civilizație Românească (LCCR) și activitatea lectoratelor de limbă română, din Italia.


Cursurile de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească (LCCR)

I. Descriere

Respectând politica UE în domeniul plurilingvismului, Institutul Limbii Române, instituţie de specialitate în subordinea Ministerului Educaţiei Naționale, a iniţiat programe pentru elevi din ţările în care există comunităţi româneşti numeroase, pentru o bună şi reală cunoaştere a valorilor lingvistice şi culturale româneşti ca valori europene generale.

Începând cu anul şcolar 2007-2008 Institutul Limbii Române şi MECTS a lansat în unităţi de învăţământ din Italia proiectul privind predarea cursului de ”Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească” (LCCR).

Cursul LCCR este un proiect internaţional, dezvoltat în cadrul unui parteneriat între Ministerul Educaţiei din România şi alte state membre UE. Acesta se desfășoară într-un format de 2 ore pe săptămână, în baza unei programe și este predat de profesori calificați, selectați prin concurs din rândul comunității. Selecţia, evaluarea, monitorizarea şi plata acestora este asigurată de Institutul Limbii Române. Pe lângă orele de curs, profesorii și elevii sunt implicați în activități culturale, de promovare a culturii și civilizației românești în mediile educaționale și în comunitățile din țările de adopție.

 

II. Obiective

Prin cultivarea limbii române în forma ei standard, vorbitorii de vârstă şcolară îşi păstrează legătura cu spiritualitatea românească şi sunt la rândul lor ambasadori ai limbii şi culturii româneşti în mediile în care trăiesc şi în care vor lucra. De asemenea, frecventarea cursului facilitează reintegrarea elevilor în sistemul românesc de învăţământ în cazul revenirii în ţară.

 

III. Conţinut

Fiecare etapă de implementare, monitorizare şi extindere a acestui proiect se realizează în strânsă cooperare cu autorităţile cu responsabilităţi în domeniul educaţiei din Italia, prin intermediul Ambasadei României în Republica Italiană. Principala condiție pentru aderarea la proiect o reprezintă formarea unei grupe de 15 elevi în cazul elevilor de gimnaziu și 7 elevi în cazul preșcolarilor. Partea italiană garantează spațiile de studiu și transmit Institutului Limbii Române datele școlilor care aderă la proiect.

Cursul este structurat în format de 2 ore pe săptămână şi se adresează tuturor nivelurilor, respectiv preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Predarea cursului LCCR are la bază o programă, în baza căreia au fost realizate suportul de curs şi ghidul de limba română distribuite gratuit tuturor elevilor care participa la orele de curs.

Institutul Limbii Române a editat şi publicat suporturi de curs şi ghiduri de limba română, materiale necesare desfăşurării cursului LCCR.

 

IV. Nivelul de implementare

Până la această dată, în Italia, situaţia este următoarea:

Regiuni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria și Veneto

Nr. de profesori: 55

Nr. instituții de învățământ: 207

Nr. de grupe: 320 (TBC)

Nr. de elevi: 4700 (TBC)

Consultați harta interactivă

 

V. Metodologia  

Institutul Limbii Române publică pe site-ul instituţiei, metodologia privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească (LCCR) în unităţi de învăţământ din Italia (şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, unde se implementează proiectul).

 

Lectoratele de limbă română

I. Istoric

Primele repere cronologice legate de predarea limbii române în străinătate, la nivel academic, se referă la deceniul patru al secolului XIX, când, la Universitatea din Sankt Petersburg a fost introdus un curs de limbă română. Arhivele aşteaptă, încă, să fie cercetate, dar chiar şi aşa, putem trasa o linie în timp a evoluţiei studiului limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti: 1863 – Universitatea din Budapesta şi Universitatea din Torino, 1882 – Universitatea Carolină din Praga şi Universitatea din Zagreb, 1893 –Universitatea din Leipzig etc.

Secolul XX marchează o creştere semnificativă a numărului universităţilor străine care introduc în programa de studiu cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească. Definitorie este perioada postbelică, când România, urmând linia generală, semnează la nivel internaţional acorduri de colaborare în domeniul educaţiei care conţin prevederi exprese legate de studiul limbii române la nivel academic în statele partenere. Putem vorbi de o politică a statului român de promovare în străinătate a limbii române.

În anul 1999 a fost creată o instituţie specializată – Institutul Limbii Române, care gestionează Lectoratele de limba română. Lectoratele reprezintă structuri funcţionale în universităţi din străinătate, susținute de către statul român, în cadrul cărora se predau cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească. Lectorul de limba română este cadru didactic titular în sistemul românesc de învățământ, selectat prin concurs și numit prin ordin al Ministrului educaţiei. Mandatul său constă în predarea cursurilor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească, în promovarea patrimoniului cultural românesc în țările gazdă. Astfel, lectorul de limba română devine un adevărat ambasador cultural al României, prin mijloace specifice ale sistemului de educație.

De-a lungul timpului, influenţa geo-politicii s-a făcut simţită şi în dinamica funcţionării  lectoratelor de limba română. Astfel, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, limba română a devenit una dintre limbile oficiale ale acesteia. Ca urmare, interesul mediilor academice din străinătate pentru introducerea studiului limbii române este în creștere.

 

II. Nivelul de implementare

În Italia, în baza acordurilor interguvernamentale, interministeriale și a protocoalelor interinstituționale încheiate de Institutul Limbii Române cu diferite universități, în anul universitar 2018-2019, funcționează 6 lectorate.

Vizita de lucru a ambasadorului George Bologan în Regiunea Lombardia

24.02.2020

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în nordul Italiei. În Lombardia, șeful misiunii diplomatice a vizitat, la 24 februarie …

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

23.02.2020

Informăm cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că Guvernul italian a decretat starea de urgență în urma…

Participarea României la a XI-a ediție a Festivalului de Film Francofon din Roma

21.02.2020

România participă la ediția a XI-a a FRANCOFILM - Festivalul Filmului Francofon din Roma, prin proiecția filmului ”Mo”, regizat de Radu Dragomir. Inițiativa este susținută de…

Semnarea unei convenții de colaborare cu Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate

20.02.2020

În perioada 24 februarie-1 martie, un grup de elevi de la Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate va face o excursie în România, în cadrul proiectului…

        ​