Înscrierea actelor de stare civilă emise de…

Înscrierea în România a divorţului pronunţat în Italia

Misiunile diplomatice şi oficiilor consulare ale României acreditate în străinătate nu pot înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă înregistrate/înscrise la misiune/oficiu, referitoare la modificările intervenite în starea civilă al persoanei.

Hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene vor fi recunoscute de plin drept in România, în conformitate cu prevederile Tratatului pentru instituirea Comunitatii Europene, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent şi se vor înscrie în registrele de stare civilă numai cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Cetăţenii români cu domiciliul în Italia, pentru care căsătoria a încetat prin divorțul pronunțat într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau Republica Moldova pot depune, la misiunea diplomatică sau oficiul consular, cererea insoțită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil.

Cererea se poate adresa şi în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială direct la primaria care are în păstrare actul de stare civilă.

În vederea înscrierii menţiunilor, împreuna cu cererea de efectuare a serviciului consular, respectiv cea de procurare a actului de stare civilă cu menţiuni, vor fi prezentate urmatoarele:

  • certificatul/extrasul de căsătorie romanesc; în cazul în care căsătoria nu a fost înscrisă în România este necesar certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original cu apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz; în cazul căsătoriei încheiate în Italia se poate depune extrasul actului de căsătorie italian model internațional (plurilingue) eliberat în baza Convenției referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă de la Viena din 8 septembrie 1976 care nu trebuie să aibă aplicată apostila și nici nu trebuie tradus în limba română, sau extrasul actului de căsătorie italian eliberat de ufficio anagrafe, legalizat cu apostila conform Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 la prefectura locală (acesta se va traduce în limba română la consulat);
  • sentinţa de divorţ (din străinătate), în original, cu apostila convenţiei de la Haga sau supralegalizată, după caz sau sentința de recunoaștere pe teritoriul României a sentinței de divorț străine;

ATENŢIE:

 a) sentinta de recunoaştere pe teritoriul României, la Tribunalul competent, în original (definitivă şi irevocabilă) a hotărârii străine - pentru sentinţele pronunţate în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ţările cu care România nu are încheiate tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei. Acestea vor fi înscrise prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă FĂRĂ AVIZUL DIRECŢIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE;

b) hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau ţările cu care România a încheiat tratate,  acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei vor fi recunoscute de plin drept în România, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent. Acestea se vor înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă NUMAI CU AVIZUL DIRECŢIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE;

c) sentinta de recunoaştere pe teritoriul României, la Tribunalul competent, în original (definitivă şi irevocabilă) a deciziei administrative sau religioase emisă de autoritatea străină prin care se face dovada desfacerii căsătoriei;

d) În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţilor, din care să rezulte numele pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în urma divorţului (daca este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostilată sau supralegalizată, după caz);

  • traducerea legalizată a sentinței de divorț făcută la un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România sau de un traducător autorizat din țara reședință. În cazul traducerilor efectuate în Italia de un traducător autorizat (traduttore giurato) de pe lângă tribunalele italiene, aceasta trebuie apostilată în conformitate cu Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961
  • certificat de naştere românesc;
  • paşaportul românesc/cartea de identitate românească sau pașaportul străin, dupa caz (documentele de identitate trebuie să fie valabile).

Toate documentele trebuie depuse în original și trei copii dintre care una legalizată.

Vizita de lucru a ambasadorului George Bologan în Regiunea Lombardia

24.02.2020

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în nordul Italiei. În Lombardia, șeful misiunii diplomatice a vizitat, la 24 februarie …

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

23.02.2020

Informăm cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că Guvernul italian a decretat starea de urgență în urma…

Participarea României la a XI-a ediție a Festivalului de Film Francofon din Roma

21.02.2020

România participă la ediția a XI-a a FRANCOFILM - Festivalul Filmului Francofon din Roma, prin proiecția filmului ”Mo”, regizat de Radu Dragomir. Inițiativa este susținută de…

Semnarea unei convenții de colaborare cu Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate

20.02.2020

În perioada 24 februarie-1 martie, un grup de elevi de la Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate va face o excursie în România, în cadrul proiectului…

        ​