Promovare comercială și economică

Promovarea exporturilor româneşti în Italia

Promovarea exporturilor româneşti

Sistemul de susţinere şi promovare a exportului românesc este reglementat prin OUG nr.120/25.09.2002(Monitorul Oficial nr. 727/04.10.2002) aprobată prin Legea nr.663/16.12.2002, cu modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr. 81/25.01.2005.

Sistemul cuprinde instrumente de susţinere a exportului aliniate la regulile internaţionale în domeniu şi la practica altor ţări.

I. Instrumente de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

1. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificată prin Legea nr.165/2006 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior repartizează fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcţie de necesităţile de susţinere a exportului.

2. Instrumente în administrarea ministerelor de resort:

2.1. Prin Programul de promovare a exportului, administrat de catre Ministerului Economiei, sunt suportate cheltuielile privind:

a) participarea la targuri si expozitii internationale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, cazarea   si asigurarea medicala pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice, precum si suportarea totala a cheltuielilor privind transportul si manipularea exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii actiunii promotionale , inchirierea, construirea si/sau amenajarea spatiului expozitional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfasurare a actiunilor promotionale, cheltuielile de reprezentare si de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatei profesionale care contribuie la realizare actiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei romanesti la actiunile promotionale, cheltuielile aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor nationale, standurilor specializate  pe produse  si mini-expozitiilor, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea targurilor si expozitiilor internationale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;

b) organizarea de misiuni economice si actiuni de promovare a exporturilor in strainatate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport extern, cazare si asigurare medicala pentru un participant de la  fiecare firma, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice , precum si suportarea totala a cheltuielilor privind transportul in interiorul tarilor de destinatie pentru persoanele care participa la actiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatiei profesionale care contribuie la realizarea actiunii respective, a cheltuielilor pentru inchirierea spatiilor aferente intalnirilor de afaceri si a dotarilor necesare desfasurarii acestora  cum sunt :TV, video, retroproiector, computer si alte aemenea, a cheltuielilor de reprezentare si protocol, a cheltuielilor pentru elaborarea si transportul materialelor de promovare si de prezentare ,cum sunt :cataloage, pliante, ecusoane si alte asemenea, a cheltuielilor pentru transportul mostrelor, a cheltuielilor pentru formalitatile vamale aferente materialelor de promovare si de prezentare, precum si mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea actiunilor pe plan local, a cheltuielilor aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice si actiunilor de promovare, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea actiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite;

c) realizarea de studii de piaţa si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurenţiale, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;

d) realizarea de actiuni de publicitate si reclama cu caracter general,  pe piete de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurentiale, cu suportarea totala a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate si reclama cu caracter general in strainatate si la ambasadele straine din Romania.

e) susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în ţările de reşedinţă de către birourile consilierului economic ale Ministerului Economiei;

f) finanţarea  unor categorii de cheltuieli pentru  organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti.

Ministerul Economiei administrează acţiunile de promovare a exportului prevazute la lit.a) , b) si g) împreuna cu Centrul Roman pentru Promovarea Comerţului, prin delegarea către acesta a operatiunilor de incheiere, inantare si derulare a contractelor de prestari servicii pentru realizarea actiunilor respective.

2.2. Programul de sprijinire a IMM-urilor în dezvoltarea exportului, administrat de Ministerului Economiei, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

2.3. Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, administrat de Ministerului Economiei.

2.4. Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare, administrat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Programele prevăzute la pct. 2.3 si 2.4 acoperă de la bugetul de stat cheltuieli în proporţie de până la 75% pentru:

  • implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management de mediu;
  • amenajarea laboratoarelor de testare şi etalonare, precum şi acreditarea acestora, după caz ;
  • înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, a brevetelor de invenţie, a desenelor şi modelelor industriale româneşti (www.portaldecomert.ro, modalităţi de susţinere).

Reţeaua externă a Ministerului Economiei susţine eforturile de promovare derulate prin programele de mai sus, printr-o serie de acţiuni complementare:

  • Furnizarea de informaţii privind oportunităţile de afaceri si cooperare pe pieţele respective (cereri de oferta, propuneri de cooperare, licitaţii internaţionale, etc.)
  • Furnizarea de informaţii şi propuneri privind manifestările expoziţionale specializate organizate pe piaţa de reşedinţă, precum şi a altor evenimente de interes pentru firmele româneşti
  • Furnizarea de informaţii privind organizarea şi funcţionarea mediului antreprenorial şi de afaceri din ţara de reşedinţă.

 

În Republica Italiană, activitatea de promovare a exportului românesc este susţinută prin intermediul Birourilor de Promovare Comercială şi Economică (BPCE Roma şi BPCE Milano), care fac parte din reţeaua de reprezentare externă a Ministerului Economiei.

BPCE Roma şi BPCE Milano desfăşoară o activitate orientată prioritar pe dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale, în principal a exportului şi cooperării economice şi pe atragerea de investiţii italiene în România.

Vizita de lucru a ambasadorului George Bologan în Regiunea Lombardia

24.02.2020

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în nordul Italiei. În Lombardia, șeful misiunii diplomatice a vizitat, la 24 februarie …

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

23.02.2020

Informăm cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că Guvernul italian a decretat starea de urgență în urma…

Participarea României la a XI-a ediție a Festivalului de Film Francofon din Roma

21.02.2020

România participă la ediția a XI-a a FRANCOFILM - Festivalul Filmului Francofon din Roma, prin proiecția filmului ”Mo”, regizat de Radu Dragomir. Inițiativa este susținută de…

Semnarea unei convenții de colaborare cu Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate

20.02.2020

În perioada 24 februarie-1 martie, un grup de elevi de la Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate va face o excursie în România, în cadrul proiectului…

        ​