Înscrierea actelor de stare civilă emise de…

Certificatul de căsătorie

 1. Pentru căsătoriile încheiate în Italia anterior 01.10.2011, cererea de înscriere a certificatului de căsătorie se depune de către unul dintre soţi (cetăţean român) dacă în certificatul/extrasul de căsătorie italian se face referire la numele soţilor după căsătorie. În cazul în care în extrasul/certificatul de căsătorie italian nu se menţionează numele soţilor după căsătorie este necesară o declaraţie autentificată, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie (formularul se primeşte la Secţia Consulară).

2. Pentru căsătoriile încheiate în Italia ulterior 01.10.2011, cererea de înscriere a certificatului de căsătorie se depune de către ambii soţi. După intrarea în vigoare a noului Cod Civil (la 1 octombrie 2011) soţii trebuie să efectueze o declaraţie pe proprie răspundere – chiar dacă unul dintre soţi este cetăţean străin – din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea (italiană sau română) aplicabilă regimului matrimonial. În situaţia în care unul dintre soţi nu se poate prezenta la Secţia Consulară, se acceptă ca declaraţia să fie autentificată de un notar public italian, tradusă în limba română şi apostilată. În cazul în care soţii aleg să se aplice legea română regimului matrimonial, în declaraţie se va specifica regimul matrimonial ales în conformitate cu legea română (conform noului Cod Civil, acesta poate fi: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională). Dacă soţii optează pentru comunitatea convenţională sau separaţia de bunuri, trebuie prezentată convenţia matrimonială întocmită anterior încheierii căsătoriei la un notar public român.

Documente necesare:

  • Certificatul de căsătorie italian plurilingv (fără apostilă), eliberat de Primăria locală în baza Convenției de la Viena din anul 1976 în original şi copie SAU extrasul actului de căsătorie italian pentru uz extern, apostilat de prefectura locală, în original şi 2 fotocopii. Apostila se obţine de la Ufficio Legalizazzioni din cadrul Prefecturii de rezidenţă;
  • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România (formularul se primeşte la Secţia consulară);
  • cărţile de identitate româneşti (pentru cetățenii cu domiciliul în Romania)  sau paşapoartele și cărțile de identitate italiene/atestat de rezidență (pentru cetăţenii cu domiciliul în Italia) - în original și 2 fotocopii;
  • certificatele de naştere ale soţilor; în cazul in care unul dintre soţi este cetatean străin, se va prezenta extrasul de naştere al acestuia cu părinţii - în original și 2 fotocopii;
  • în cazul în care cetățeanul român este divorțat, va prezenta obligatoriu certificatul de naștere sau, după caz, de căsătorie, cu toate mențiunle înscrise, eliberat de autoritățile din România.

Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare.

 

Participarea României la Fiera del Levante din Bari 2019

20.09.2019

România, prin Biroul de Promovare Comercială și Economică (B.P.C.E.) din cadrul Ambasadei României în Republica Italiană și prin Consulatul General al României la Bari, a…

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, s-a întâlnit la Roma cu reprezentanții comunității românești

19.09.2019

Ambasada României în Republica Italiană a găzduit, la 18 septembrie 2019, o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din regiunile Abruzzo, Campania, Lazio, Sardinia și …

Termenul de înscriere pe votstrainatate.ro prelungit până pe 15 septembrie

13.09.2019

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr.208/2015 privind…

Reuniunea anuală a profesorilor de Limbă, Cultură și Civilizație Românească 2019

11.09.2019

Reuniunea anuală a profesorilor de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR) din Italia, organizată de conducerea Institutului Limbii Române (ILR), la 10 septembrie 2019, la…

        ​