Educație

Sistemul de învățământ italian universitar (superior)

Universitățile italiene sunt instituții de înaltă cultură dedicate învățământului superior pentru dezvoltarea științei și cercetării, ele reprezintă cel mai înalt nivel de educație din țară; sunt libere și independente prin statut, la fel cum arta și știința sunt libere și liberă este și predarea acestora.

Sistemul italian de învățământ superior este un sistem binar, împărțit în două mari sectoare sau părți, distincte din punct de vedere instituțional și funcțional: sectorul universitar și sectorul de înaltă formare artistică, muzicală și coreografică, denumit sintetic sectorul AFAM.

 

Structura sistemul italian de învățământ universitar:

 • Ciclul I: Se compune exclusiv din studii universitare de licență. Scopul lor este de a oferi studenților o stăpânire adecvată a metodelor și conținuturilor științifice generale și dobândirea de cunoștințe profesionale specifice. Cerința minimă de acces este "Diploma de examenul final de stat al cursurilor de învățământ secundar superior" (de obicei numit "Diploma di Maturità"), sau o diplomă de studii străină echivalentă. Studiile universitare de licență au o durată de trei ani. Unele cursuri (Medicină și Chirurgie, Medicină veterinară, Stomatologie, Farmacie, Arhitectură, Drept) sunt definite studii de masterat "de ciclu unic", nu prevăd eliberarea unui titlu intermediar de licență și au ca cerință de admitere "Diploma de examenul final de stat al cursurilor de învățământ secundar superior " (denumit în mod obișnuit " Diploma di Maturità"), sau un titlu de studii străin echivalent. Studiile de masterat "de ciclu unic" durează între cinci și șase ani.

 • Ciclul II:

  • A) Laurea Magistrale: are scopul de a oferi formare avansată pentru desfășurarea activităților de înaltă calificare în domenii specifice. Accesul la cursuri este condiționat de deținerea unei diplome de studii universitare de licență sau a unui titlu de studii străin echivalent. Studiile universitare de masterat au o durată de doi ani. Unele cursuri (Medicină și Chirurgie, Medicină veterinară, Stomatologie, Farmacie, Arhitectură, Drept) sunt definite studii de masterat "de ciclu unic" și au o durată cuprinsă între cinci și șase ani. Titlul de masterat este calificarea principală a celui de-al doilea ciclu italian.

  • B) Master universitario di primo livello: sunt cursuri de specializare științifică sau de înaltă formare permanentă și recurentă, care pot fi accesate cu o diplomă de studii universitare de licență sau un titlu de studii străin echivalent. Cursurile de master de nivel I au o durată minimă de un an și nu permit accesul la cursuri ulterioare ce aparțin celui de-al treilea ciclu.

 • Ciclul III:

  • A) Doctoratul: are scopul de a dobândi o metodologie corectă de cercetare științifică avansată, de a adopta metodologii inovatoare și noi tehnologii, de a oferi stagii în străinătate și frecventarea laboratoarelor de cercetare. Admiterea necesită o diplomă de masterat (sau un titlu de studii străin echivalent) și promovarea unui concurs. Studiile de doctorat au o durată minimă de trei ani.

  • B) Diploma de specializare: are scopul de a furniza cunoștințe și abilități pentru desfășurarea unor activități profesionale de înaltă calificare, în special în domeniul specialităților medicale, clinice și chirurgicale. Pentru admitere este necesară o diplomă de masterat (sau un titlu de studii străin echivalent) și promovarea unui concurs. Alte cerințe sau calificări profesionale pot fi solicitate în funcție de domeniul disciplinar de referință. Studiile de specializare au o durată care variază, în funcție de domeniul disciplinar, de la minim doi până la maximum șase ani; este prevăzută și elaborarea unei teze finale.

  • C) Master universitar de nivelul II: sunt cursuri de specializare științifică sau înaltă formare permanentă și recurentă, care pot fi accesate cu o diplomă de masterat sau cu un titlu de studii străin echivalent. Cursurile de master universitar de nivel II durează cel puțin un an și nu permit accesul la cursuri ulterioare.

 • Cursuri de perfecționarepe lângă calificările enumerate mai sus, universitățile italiene pot institui alte cursuri care se încadrează în categoria formării permanente sau continue, care răspund necesităților culturale pentru studii ulterioare în anumite domenii de studiu sau pentru necesitatea de actualizare sau recalificare profesională și de educație permanentă. În general, durata variază de la două luni la un an; structura fiecărui curs și titlurile de acces sunt stabilite în mod autonom de către fiecare universitate. Certificările referitoare la cursurile de specializare nu permit accesul la nici un curs, dar sunt evaluate în câmpul muncii sau pentru a obține puncte suplimentare în cazul concursurilor publice.

 

Structura sistemul italian de Înaltă formare artistică, muzicală și coregrafie:

 • Ciclul I: Este format din cursurile de Diplomă academică de prim nivel, care au ca scop să ofere studenților o stăpânire adecvată a metodelor și tehnicilor artistice și dobândirea de abilități disciplinare și profesionale specifice. Cerința de acces este "Diploma de examen final de stat al cursurilor de învățământ secundar superior " (denumit în mod obișnuit " Diploma di Maturità"), sau un titlu de studii străin echivalent (Diploma de Bacalaureat), admiterea fiind condiționată de trecerea oricăror eventuale teste de acces pentru verificarea pregătirii inițiale adecvate. Cursurile de diplomă academică de prim nivel au o durată de trei ani.

 • Ciclul II: Este alcătuit din cursurile de Diplomă academică de nivelul II care oferă studenților o pregătire avansată pentru stăpânirea adecvată a metodelor și a tehnicilor artistice și pentru dobândirea unor abilități profesionale înalte. Cerința de acces este o Diplomă academică de prim nivel sau un titlu de studii străin echivalent, iar admiterea este supusă unor cerințe specifice. Cursurile de Diplomă academică de al doilea nivel durează doi ani.

 • Ciclul III: Este format din cursurile de Diplomă academică de formare în domeniul cercetării care au ca obiectiv asigurarea abilităților necesare pentru planificarea și realizarea activităților de cercetare de înaltă calificare.

 • Instituțiile AFAM pot activa și:

  • Cursuri academice de specializare (I): oferă abilități profesionale în domenii specifice. Accesul este condiționat de deținerea unei Diplome academice de prim nivel sau a unui titlu de studii străin echivalent.
  • Cursuri academice de specializare (II): oferă abilități profesionale înalte în domenii specifice. Accesul este condiționat de deținerea unei Diplome academice de al doilea nivel sau a unui titlu de studii străin echivalent.
  • Cursuri de perfecționare sau master (I): răspund nevoilor culturale de aprofundare în anumite domenii de studiu sau nevoilor de actualizare sau de recalificare profesională și de educație permanentă. Acestea prevăd achiziționarea a cel puțin 60 de credite CFA. Accesul este condiționat de deținerea unei Diplome academice de prim nivel sau a unui titlu de studii străin echivalent.
  • Cursuri de perfecționare sau master (II): răspund nevoilor culturale de aprofundare în anumite domenii de studiu sau nevoilor de actualizare sau de recalificare profesională și de educație permanentă. Acestea prevăd achiziționarea a cel puțin 60 de credite CFA. Accesul este condiționat de posesia unei Diplome academice de al doilea nivel sau a unui titlu de studii străin echivalent

 

Înscrierea în sistemul italian de învățământ universitar

Pentru înscriere studenții sunt rugați să verifice procedurile pe care trebuie să le parcurgă consultând site-urile universităților pe care doresc să le urmeze. 

Cetățenii străini se pot înscrie la mastere și doctorate în Italia dacă titlurile de studii pe care le-au obținut în țară sunt recunoscute sau echivalate în conformitate cu cerințele programului ales. O comisie academică va examina candidaturile studenților, aceștia putând fi supuși unor probe scrise.

Procedurile pentru accesul, înmatricularea și șederea studenților străini sau internaționali în cadrul programelor de învățământ superior din Italia pot fi accesate pe site-ul: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

 

Recunoașterea studiilor universitare obținute în străinătate

Începând cu anul 1984 CIMEA - Centrul de Informare privind Mobilitatea și Echivalența Academică își desfășoară propria activitate de informare și consiliere cu privire la procedurile de recunoaștere a titlurilor de studiu și a aspectelor legate de învățământul și formarea superioară italiană și internațională. CIMEA este centrul italian oficial pentru rețeaua NARIC - National Academic Recognition Information Centres - al Uniunii Europene și al ENIC - European National Information Centres - al Consiliului Europei și al UNESCO. CIMEA promovează mobilitatea academică în toată activitatea sa prin facilitarea înțelegerii elementelor sistemului italian și a sistemelor străine de învățământ superior și prin promovarea principiilor Convenției de la Lisabona privind recunoașterea calificărilor.

Pentru mai multe detalii legate de recunoașterea în Italia a studiilor universitare obținute în străinătate consultați site-ul CIMEA:

 

Burse de studii:

În fiecare regiune a Republicii Italiene funcționează o autoritate publică specifică, autorizată să acorde burse de studiu pe criterii sociale și de merit. Cei care se califică pentru aceste alocații pot primi o sumă de bani și, în cazul în care este necesar, un loc de cazare. De asemenea, se pot acorda burse de studii studenților înscriși la universitățile italiene care intenționează să participe la proiecte de mobilitate internațională (Erasmus+, licențe binaționale etc.).

Studenții care aplică pentru aceste benefcii trebuie să facă dovada resurselor economice de care dispun familiile lor, prin documentul ISEE Universitario, care se prezintă sub forma unei declarații eliberate de CAAF (Centru Autorizat pentru Asistență Fiscală) ori de INPS (Institutul Național de Securitate Socială).

Fiecare instituție stabilește o perioadă în care studenții vor putea depune solicitările pentru bursele de studii. După ce le-au fost eliberate certificatele ISEE, candidații vor putea înainta cererile pentru obținerea burselor sus-menționate, în conformitate cu procedurile descrise pe site-urile instituțiilor din regiunile specifice. 

Pentru lista instituțiilor regionale italiene care acordă burse de studii click aici.


Pentru detalii suplimentare privind învățământul universitar italian consultați secțiunea Universități a site-ului Ministerului Educației din Italia sau site-ul StudyinItaly.

Vizita de lucru a ambasadorului George Bologan în Regiunea Lombardia

24.02.2020

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în nordul Italiei. În Lombardia, șeful misiunii diplomatice a vizitat, la 24 februarie …

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

23.02.2020

Informăm cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că Guvernul italian a decretat starea de urgență în urma…

Participarea României la a XI-a ediție a Festivalului de Film Francofon din Roma

21.02.2020

România participă la ediția a XI-a a FRANCOFILM - Festivalul Filmului Francofon din Roma, prin proiecția filmului ”Mo”, regizat de Radu Dragomir. Inițiativa este susținută de…

Semnarea unei convenții de colaborare cu Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate

20.02.2020

În perioada 24 februarie-1 martie, un grup de elevi de la Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate va face o excursie în România, în cadrul proiectului…

        ​