Educație

Sistemul românesc de învățământ universitar (superior)

Instituțiile de învățământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Programele universitare sunt organizate pe trei cicluri de studii, respectiv licență, master și doctorat. În universitățile de stat, învățământul poate fi gratuit, pentru cifra de școlarizare aprobată anual de Guvern, sau cu taxă. În universitățile particulare, învățământul este cu taxă. Facultățile elaborează şi aplică propriul regulament de organizare a admiterii în programele de studii oferite, însemnând concurs de dosare sau examen. O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.

 

Structura sistemul românesc de învățământ universitar:

  • Studii universitare de licență: Reprezintă primul ciclu de formare universitară și corespund unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile. La învățământul cu frecvență, durata specifică a studiilor universitare de licență este, după caz, de 3-4 ani și corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licență pentru învățământul universitar din domeniile științe inginerești, științe juridice și teologie pastorală este de 4 ani. Excepție fac programele de studii de licență reglementate special la nivel european, care se pot organiza la forma de învățământ cu frecvență, într-un program de studii comasat (Ciclul I și Ciclul II), cu o durată de 5-6 ani, diplomele obținute fiind echivalente diplomei de master.
  • Studii universitare de masterat: Reprezintă al II-lea ciclu de formare universitară, au o durata normală de 1-2 ani și corespund unui număr minim de credite de studii transferabile cuprins între 60 şi 120 de unități. Pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, ciclul I şi ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durata cuprinsă între 5 și 6 ani, la învățământul cu frecvență, în condițiile prezentei legi, diplomele obținute fiind echivalente diplomei de master.
  • Studii universitare de doctorat: Reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare. Durata este, de regulă, de 3 ani, în condiții speciale programul de studii universitare de doctorat putând fi prelungit cu 1-2 ani.
  • Studii postuniversitare: cuprind programe postdoctorale de cercetare avansată; programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă; programe postuniversitare de perfecționare.

 

Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior

Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior acreditat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, se realizează conform prevederilor metodologiei elaborate de Ministerul Educației.

 

Înscrierea în sistemul românesc de învățământ universitar

Verificați procedurile pe care trebuie să le parcurgeți consultând site-urile universităților.

 

Recunoașterea studiilor universitare obținute în Italia

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) aflat în subordinea Ministerului Educației Națională este autoritatea națională competentă în materie de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii obţinute în străinătate, elaborarea de regulamente şi metodologii privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obţinute în străinătate, vizarea actelor de studii din învățământul superior în vederea supralegalizării sau aplicării Apostilei de la Haga, precum și pentru reprezentarea României în cadrul instituțiilor UE în domeniul recunoașterii academice și profesionale.

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor este membru al rețelei NARIC a centrelor de informare privind recunoașterea diplomelor, o inițiativă a Comisiei Europene, ce permite un schimb permanent de informații și consiliere la nivel național și internațional cu privire la sistemul de educație și statutul juridic al instituțiilor de învățământ din străinătate, formare oferită, precum și condițiile stabilite de aceste instituții pentru obținerea actelor de studii. 

Pentru mai multe detalii legate de recunoașterea în România a studiilor universitare obținute în străinătate consultați site-ul CNRED:


Pentru detalii suplimentare privind învățământul preuniversitar românesc consultați site-ul Ministerului Educației Naționale: https://edu.ro

De asemenea puteți consulta Legea Educației Naționale aici: LEGEA EDUCAȚIEI

Vizita de lucru a ambasadorului George Bologan în Regiunea Lombardia

24.02.2020

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în nordul Italiei. În Lombardia, șeful misiunii diplomatice a vizitat, la 24 februarie …

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

23.02.2020

Informăm cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că Guvernul italian a decretat starea de urgență în urma…

Participarea României la a XI-a ediție a Festivalului de Film Francofon din Roma

21.02.2020

România participă la ediția a XI-a a FRANCOFILM - Festivalul Filmului Francofon din Roma, prin proiecția filmului ”Mo”, regizat de Radu Dragomir. Inițiativa este susținută de…

Semnarea unei convenții de colaborare cu Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate

20.02.2020

În perioada 24 februarie-1 martie, un grup de elevi de la Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate va face o excursie în România, în cadrul proiectului…

        ​