Educație

Sistemul românesc de învățământ preuniversitar

Învățământul preuniversitar este parte integrantă a învățământului național constituit ca sistem, reunind unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate. Este organizat pe niveluri, forme de învățământ și, după caz, filiere și profiluri, asigurând condițiile necesare pentru dobândirea competențelor-cheie și pentru profesionalizarea progresivă.

Sistemul de învăţământ preuniversitar are caracter deschis. Elevii din învăţământul preuniversitar se pot transfera de la o unitate şcolară la alta, de la o clasă la alta, de la un profil la altul şi de la o filieră la alta, în condiţiile stabilite prin metodologia elaborată de ministerul educaţiei.

Pluralismul educaţional este unul dintre atributele învățământului preuniversitar. În România funcționează școli publice sau private, în sistem de alternativă educațională (Step by Step, Waldorf, Freinet, Montessori etc.) care completează sistemul de învățământ clasic, deschizând perspective noi de abordare didactică și pedagogică a învățării.

Școlarizarea elevilor din învățământul preuniversitar se face preponderent în limba oficială a statului - limba română,  dar și în limba maternă a elevilor aparținând minorităților naționale, în cazul comunităților etnice mari, sau în limbi de circulație internațională (de regulă, în cazul școlilor private de tip internațional).

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative.

 

Structura sistemul românesc de învățământ preuniversitar:

  • Învățământul preșcolar: Educația timpurie (0-6 ani) este formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și nivelul preșcolar (3-6 ani), cel din urmă cuprinzând grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. Educația timpurie antepreșcolară se poate desfășura în creșe, grădinițe și în centre de zi, de stat sau private, după același conținut educativ și după aceleași standarde naționale. Învățământul preșcolar se desfășoară în grădinițe sau în școli, de stat sau private, care au ca secție grupe învățământ preșcolar, după același curriculum și respectând aceleași standarde naționale.
  • Învățământul primar: Este prima etapă a învățământului obligatoriu și are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale.Curpinde clasa pregătitoare (6 ani la data începerii anului școlar) și clasele I-IV.
  • Învățământul gimnazial (sau secundar inferior): Este parte componentă a învățănântului general obligatoriu și are ca scop familiarizarea elevilor cu abordarea pluri și transdisciplinară, garantând astfel accesul la cultură prin dezvoltarea libertății de a-și spori universul spiritual pentru a accede la valorile culturii naționale și universale. Cuprinde clasele V-VIII, absolvenții dobândind diploma de absolvire și foaia matricolă, parte a portofoliului educațional.
  • Învățământul liceal (sau secundar superior): Clasele IX-XII sunt centrate pe dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie și pe formarea competențelor specifice în funcție de filieră, profil, specializare sau calificare. Cuprinde următoarele filiere și profiluri: teoretică, cu profilurile umanist și real; filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului; filiera vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic. Acestea sunt menite să ajute elevul în alegerea viitoarei cariere în funcție de afinități
  • Învățământul postliceal: Se realizează prin școala postliceală și școala de maiștri. Atât școala postliceală, cât și școala de maiștri reprezintă rute specializate de pregătire, cu o durată de 1-3 ani, în funcție de complexitatea calificării.
  • Învățământul profesional: Reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări stabilite de Ministerul Educației Naționale în funcție de nevoile pieței muncii. Este organizat în stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de liceu și învățământ profesional, cu durata de minim 3 ani, organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior.

 

Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior

Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior acreditat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, se realizează conform prevederilor metodologiei elaborate de Ministerul Educației.

 

Înscrierea în sistemul românesc de învățământ preuniversitar

Contactați instituțiile de învățământ pentru mai multe informații cu privire la procedura de înscriere.
Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

 

Recunoașterea studiilor pre-universitare obținute în Italia

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) aflat în subordinea Ministerului Educației Națională este autoritatea națională competentă în materie de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii obţinute în străinătate, elaborarea de regulamente şi metodologii privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii obţinute în străinătate, vizarea actelor de studii din învățământul superior în vederea supralegalizării sau aplicării Apostilei de la Haga, precum și pentru reprezentarea României în cadrul instituțiilor UE în domeniul recunoașterii academice și profesionale.

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor este membru al rețelei NARIC a centrelor de informare privind recunoașterea diplomelor, o inițiativă a Comisiei Europene, ce permite un schimb permanent de informații și consiliere la nivel național și internațional cu privire la sistemul de educație și statutul juridic al instituțiilor de învățământ din străinătate, formare oferită, precum și condițiile stabilite de aceste instituții pentru obținerea actelor de studii. 

Pentru mai multe detalii legate de recunoașterea în România a studiilor pre-universitare obținute în străinătate consultați site-ul CNRED:


Pentru detalii suplimentare privind învățământul preuniversitar românesc consultați site-ul Ministerului Educației Naționale: https://edu.ro

De asemenea puteți consulta Legea Educației Naționale aici: LEGEA EDUCAȚIEI

Vizita de lucru a ambasadorului George Bologan în Regiunea Lombardia

24.02.2020

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în nordul Italiei. În Lombardia, șeful misiunii diplomatice a vizitat, la 24 februarie …

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

23.02.2020

Informăm cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că Guvernul italian a decretat starea de urgență în urma…

Participarea României la a XI-a ediție a Festivalului de Film Francofon din Roma

21.02.2020

România participă la ediția a XI-a a FRANCOFILM - Festivalul Filmului Francofon din Roma, prin proiecția filmului ”Mo”, regizat de Radu Dragomir. Inițiativa este susținută de…

Semnarea unei convenții de colaborare cu Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate

20.02.2020

În perioada 24 februarie-1 martie, un grup de elevi de la Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate va face o excursie în România, în cadrul proiectului…

        ​