Muncă şi afaceri sociale

Evoluţii recente

 • Președinția Consiliului de Miniștri italian a aprobat, la 17 ianuarie 2019, decretul-lege privind măsuri urgente referitoare la venitul de cetățenie și pensii. Citiți aici mai multe informații.
 • De la 01 iulie 2018, în Italia nu mai este posibilă plata salariului în numerar, cu câteva excepții (art.1, alin. 910, Legea nr. 205/2017). Sunt vizate toate raporturile de muncă ”subordonată/dependentă”, indiferent de durata sau de modalitatea de prestare a activității; contractele de colaborare coordonată și continuă, precum și contractele de muncă încheiate între cooperative și asociații / membrii acestora.

  • Prevederile de mai sus nu se aplică: salariaților din administrația publică, menajerelor și îngrijitoarelor (”contractele de muncă domestică”); în cazul burselor de studiu, a stagiilor de practică și a raporturilor de muncă autonomă ocazionale.
  • Angajatorii și beneficiarii unor contracte de prestări servicii, de lucrări, etc. sunt obligați să plătească salariul prin următoarele modalități:
   • Virament bancar în contul indicat de salariat;
   • Instrumente de plată electronică;
   • Plata în numerar la unitatea bancară/ oficiul poștal unde angajatorul are deschis cont curent de tipul ”conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento”;
   • Emiterea unui cec bancar ce trebuie înmânat lucrătorului sau unei persoane împuternicite de acesta, în situațiile în care lucrătorul dovedește că se află în imposibilitatea de a primi în mod direct cecul.
  • Nerespectarea acestei prevederi legale se pedepsește prin aplicarea unei sancțiuni administrative cuprinsă între 1.000 și 5.000 euro.
  • În contextul noilor prevederi referitoare la modalitatea de plată a salariului, Inspectoratul Național de Muncă a clarificat faptul că, statul de plată semnat de lucrător nu constituie o dovadă a plății efective a salariului.
  • Totodată, autoritățile de control vor verifica atât dacă angajatorul a făcut demersurile necesare pentru plata salariului, utilizând instrumentele prevăzute de lege, cât și dacă operațiunea a fost finalizată, lucrătorul intrând în posesia drepturilor salariale.
  • Pentru mai multe informații: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/
 • Pe 17.07.2014 a avut loc cea mai recentă întâlnire bilaterală între miniştrii muncii, în cadrul căreia s-a discutat despre: apărarea intereselor lucrătorilor români în Italia, proiectul „Garanţii pentru tineri!" şi despre dezvoltarea colaborării bilaterale româno-italiene, în actualul context european;
 • Între cele două state are loc un schimb de experienţă între autorităţile cu competenţă în domeniul inspecţiei muncii, în cadrul programului SLIC (Comitetul inspectorilor de muncă principali);
 • În privinţa problematicii detaşării intracomunitare, autorităţile competente din România şi Italia, colaborează strâns, făcându-se eforturi în vederea protejării drepturilor lucrătorilor detaşaţi şi a societăţilor care respectă principiile concurenţei loiale. În prezent, este în derulare, proiectul “EN-FOSTER” - “Enforcement stakeholders coopERation”, finanţat din Programul Progress pe tema lucrătorilor detaşaţi. Partenerii sunt: Inspecţia Muncii din România,  Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale din Italia, Institutul Guglielmo Tagliacarne din Italia, confederaţia sindicală CISL şi institutul sindical pentru cooperare şi dezvoltare ISCOS CISL, Arbeit und Leben DGB WHS Berlin din Germania, European Federation of Building and Woodworkers – EFBWW de la nivelul UE, ACV-CSC Transcom din Belgia;
 • MMFPSPV din România colaborează cu Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale din Italia, în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor publice de informare şi relaţionare cu cetăţenii, din cadrul MMFPSPV”.
 • La 28.10.2013 s-a desfăşurat la Roma o întâlnire bilaterală tehnică în domeniul prestaţiilor de şomaj între reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi ai Institutului Naţional de Protecţie Socială din Italia, cu scopul eficientizării colaborării.
 • La 05.08.2013 a intrat în vigoare Protocolul de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene semnat la Roma, pe 07.11.2012. Protocolul vizează în mod special cooperarea administrativă în domeniul muncii şi afacerilor sociale, în special în ceea ce priveşte: ocuparea şi mobilitatea forţei de muncă, inspecţia muncii, securitatea socială a lucrătorilor migranţi, utilizarea Fondului Social European în special pentru incluziune socială.
 • La 17.04.2013 s-a desfăşurat la Roma o întâlnire bilaterală tehnică în domeniul prestaţiilor familiale între reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Inspecţie Socială şi Plăţi din România şi ai Institutului Naţional de Protecţie Socială din Italia. Scopul întâlnirii a fost de îmbunătăţire a colaborării între instituţiile competente pentru acordarea alocaţiilor familiale din cele două state.
 • Începând cu 01.01.2012, accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii din Italia a fost complet liberalizat.

Vizita de lucru a ambasadorului George Bologan în Regiunea Lombardia

24.02.2020

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în nordul Italiei. În Lombardia, șeful misiunii diplomatice a vizitat, la 24 februarie …

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

23.02.2020

Informăm cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că Guvernul italian a decretat starea de urgență în urma…

Participarea României la a XI-a ediție a Festivalului de Film Francofon din Roma

21.02.2020

România participă la ediția a XI-a a FRANCOFILM - Festivalul Filmului Francofon din Roma, prin proiecția filmului ”Mo”, regizat de Radu Dragomir. Inițiativa este susținută de…

Semnarea unei convenții de colaborare cu Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate

20.02.2020

În perioada 24 februarie-1 martie, un grup de elevi de la Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate va face o excursie în România, în cadrul proiectului…

        ​