România, privire de ansamblu

Politica externă

 

Aspecte actuale

Agenda politicii externe a României este dominată de participarea activă, ca stat membru al UE, la elaborarea şi punerea în aplicare de soluţii coerente la problemele actuale ale Europei, precum revigorarea creşterii economice, combaterea şomajului, depăşirea tendinţelor de fragmentare internă, crearea unei „uniuni energetice”, definitivarea arhitecturii guvernanţei economice europene, relaţiile cu o vecinătate marcată de instabilitate.

Cheia de boltă a politicii externe a României este parteneriatul strategic cu SUA, care include conlucrarea în domeniile securităţii şi apărării şi cooperarea partenerială la Marea Neagră. De asemenea, calitatea de stat membru al NATO este un element fundamental pe care se sprijină strategia de securitate naţională.

La intersecţia zonelor ample ale Dunării şi Mării Negre, România este un pilon de stabilitate. Cooperarea regională este o constantă a politicii externe a României, prin care se valorifică posibilităţile de dezvoltare oferite de poziţia geostrategică a statului român şi se acordă sprijin statelor din vecinătate în parcurgerea etapelor de integrare europeană şi euro-atlantică.

Intensificarea legăturilor cu R. Moldova şi sprijinirea aspiraţiilor europene ale acesteia reprezintă priorităţi speciale ale politicii noastre externe.

Politicii externe a României îi este caracteristică deschiderea către statele de pe toate continentele, dezvoltarea de relaţii dinamice cu acestea atât pe plan politic, cât şi în domeniile economiei, ştiinţei, culturii şi educaţiei.

 

Direcţii principale

România îşi consolidează profilul în Uniunea Europeană, îşi intensifică dialogul cu instituţiile europene şi contribuie, în interesul propriu şi al întregii Uniuni, la răspunsul coerent şi eficient de dat la provocările principale cu care Europa se confruntă. Diplomaţia română acţionează consecvent pentru ca în politica externă a UE un loc aparte să revină Vecinătăţii Estice, ca Uniunea să acorde o perspectivă europeană clară Republicii Moldova şi să sprijine destinul european al Georgiei şi Ucrainei, precum şi al statelor din zona Balcanilor de Vest.

România îşi va continua activ demersurile privind respectarea principiului liberei circulaţii a lucrătorilor, conform normelor UE. România urmăreşte dezbaterile referitoare la consolidarea Uniunii Economice Monetare, în special cele legate de crearea Uniunii Bancare şi  adoptarea unor soluţii echilibrate, care să asigure un tratament echitabil pentru statele membre non-euro.

În politica sa externă, România pune un accent deosebit pe parteneriatele strategice şi pe relaţiile privilegiate cu Germania, Franţa, Regatul Unit, Spania, Italia, Polonia şi Turcia şi are în vedere dezvoltarea legăturilor cu toate celelalte state europene.

Întărirea flancului estic al NATO are o importanţă deosebită pentru România, ţinând cont de impactul asupra securităţii internaţionale al evoluţiei critice a situaţiei internaţionale, pe plan regional şi global.

Primordială în politica externă a României este realizarea deplină a Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI cu SUA. Pe lângă prioritatea cooperării politico-militare, se preconizează intensificarea cooperării economice româno-americane, cu valenţe strategice, şi diversificarea cooperării sectoriale, inclusiv în domenii precum educaţia sau cercetarea.

Pentru o mai bună valorificare a posibilităţilor de colaborare cu SUA, vor fi urmărite atent în continuare negocierile UE privind Acordul transatlantic de parteneriat şi investiţii (TTIP), precum şi derularea procedurilor pentru încheierea Acordului economic şi comercial cu Canada (CETA).

Diplomaţia română acţionează pentru promovarea potenţialului economic al Mării Negre şi al rolului stabilizator al României în regiune, inclusiv din punct de vedere al dinamicii economice naţionale, precum şi de punct nodal pe coridoarele de transport Est-Vest.

Un capitol esenţial al politicii externe a României este aprofundarea dialogului bilateral la toate nivelurile, extinderea şi diversificarea căilor de dezvoltare a ansamblului relaţiilor dintre România şi statele din Asia Centrală, consolidarea relaţiilor de parteneriat pe plan economic şi comercial cu China continuarea mai amplă a dialogului diplomatic cu India, Japonia, Coreea de Sud, conlucrării cu statele din regiunea Orientului Mijlociu şi Africii de Nord, aducerii la nivel strategic cooperării cu Israelul, atragerea interesului factorilor economici din statele Consiliului de Cooperare al Golfului şi, totodată urmăririi cu atenţie a focarelor de conflict cu puternic potenţial destabilizator, consecinţele amplificării terorismului şi ale răspândirii ideologiilor extremiste. Se preconizează situarea pe un plan superior a cooperării cu statele Americii Latine.

România îşi demonstrează activ dorinţa de a fi pus în valoare competenţele exclusive în domeniul păcii şi securităţii internaţionale ale ONU, în soluţionarea problemelor de anvergură globală, în codificare a dreptului internaţional şi de urmărire a aplicării instrumentelor juridice deja convenite, este promotoare a multilateralismului şi a obiectivelor înscrise în Carta ONU.

 

Vizita de lucru a ambasadorului George Bologan în Regiunea Lombardia

24.02.2020

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în nordul Italiei. În Lombardia, șeful misiunii diplomatice a vizitat, la 24 februarie …

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

23.02.2020

Informăm cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că Guvernul italian a decretat starea de urgență în urma…

Participarea României la a XI-a ediție a Festivalului de Film Francofon din Roma

21.02.2020

România participă la ediția a XI-a a FRANCOFILM - Festivalul Filmului Francofon din Roma, prin proiecția filmului ”Mo”, regizat de Radu Dragomir. Inițiativa este susținută de…

Semnarea unei convenții de colaborare cu Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate

20.02.2020

În perioada 24 februarie-1 martie, un grup de elevi de la Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate va face o excursie în România, în cadrul proiectului…

        ​