Servicii consulare

Declaraţia de stare civilă şi NULLA OSTA AL MATRIMONIO

 
1. Declaraţia de stare civilă şi componenţa familiei
 
La cerere, Secţia Consulară eliberează declaraţii consulare în limba italiană privind starea civilă şi componenţa familiei.
Sunt necesare următoarele documente:
 • paşaportul sau cartea de identitate românească valabile;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie pentru cei căsătoriţi şi văduvi;
 • sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, pentru cei divorţaţi;
 • certificatul de deces al soţului, pentru cei văduvi.

 

Persoanele necăsătorite vor da în faţa consulului o declaraţie pe proprie răspundere privind starea lor civilă.
 
Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare.
 
2. NULLA OSTA AL MATRIMONIO
 
Cetăţenii români care doresc să se căsătorească în Italia pot obţine, la cerere, în vederea constituirii dosarului solicitat de autorităţile italiene, declaraţia necesară pentru încheierea căsătoriei (NULLA OSTA AL MATRIMONIO):
În vederea eliberării NULLA OSTA AL MATRIMONIO sunt necesare:
 • paşaportul/cartea de identitate româneşti valabile, în original şi copie;
 • cartea de identitate italiană(pentru cetățenii români rezidenți în Italia) - in cazul în care v-ați schimbat rezidența și adresa nu apare pe cartea de identitate italiana, trebuie să prezentați și un certificat de rezidență din care să rezulte noua adresă
 • certificatul de naştere, în original şi copie;
 • un document de identitate al viitorului (viitoarei) soţ (soţii). copia unui document de identitate al viitorului (viitoarei) soţ (soţii). Pentru cetățenii aparținând țărilor din afara UE se va prezenta obligatoriu fotocopia pașaportului valabil.
 • pentru cetăţenii români divorţaţi: sentinţa de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în original şi copie;
 • pentru cetăţenii români văduvi: certificat de căsătorie, certificat de deces al soţului, în original şi copie.
 
NULLA OSTA AL MATRIMONIO se poate elibera şi în baza unui atestat de stare civilă emis de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu din România (cu dată recentă). În vederea constituirii dosarului solicitat de către autorităţile italiene este necesar şi certificatul de naştere tradus în limba italiana şi apostilat.
 
După efectuarea căsătoriei, este obligatorie transcrierea certificatului de căsătorie italian în registrele de stare civilă româneşti.
 
Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare.
 

În prim plan

Actualitatea ambasadei

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului în comunitatea ortodoxă din Roma

17.08.2019

La 15 august 2019, Ambasadorul României în Italia, George Bologan, a fost prezent în mijlocul comunității ortodoxe române din Roma cu prilejul Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.…

Reuniunea ambasadorului României cu consulii generali

08.08.2019

La 7 august 2019, a avut loc, la Ambasada României în Republica Italiană, întâlnirea periodică a ambasadorului cu consulii generali ai României din Italia. Au fost discutate…

Mesajul ambasadorului cu ocazia Zilei Imnului Național

29.07.2019

”Sub îndemnul imperativ al Imnului Național, românii au avut curajul, în urmă cu 30 de ani, să își schimbe soarta. De multe ori pierdem esențialul lucrurilor în retorici…

România la ediția XXV a manifestării culturale Isola del Cinema

25.07.2019

România revine anul acesta la manifestarea culturală Isola del Cinema (Insula Cinematografică) din Roma, secțiunea Isola Mondo, cu proiecția filmului ”Un pas în urma serafimilor”, …

        ​