Înscrierea actelor de stare civilă emise de…

Certificatul de căsătorie

 1. Pentru căsătoriile încheiate în Italia anterior 01.10.2011, cererea de înscriere a certificatului de căsătorie se depune de către unul dintre soţi (cetăţean român) dacă în certificatul/extrasul de căsătorie italian se face referire la numele soţilor după căsătorie. În cazul în care în extrasul/certificatul de căsătorie italian nu se menţionează numele soţilor după căsătorie este necesară o declaraţie autentificată, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie (formularul se primeşte la Secţia Consulară).

2. Pentru căsătoriile încheiate în Italia ulterior 01.10.2011, cererea de înscriere a certificatului de căsătorie se depune de către ambii soţi. După intrarea în vigoare a noului Cod Civil (la 1 octombrie 2011) soţii trebuie să efectueze o declaraţie pe proprie răspundere – chiar dacă unul dintre soţi este cetăţean străin – din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea (italiană sau română) aplicabilă regimului matrimonial. În situaţia în care unul dintre soţi nu se poate prezenta la Secţia Consulară, se acceptă ca declaraţia să fie autentificată de un notar public italian, tradusă în limba română şi apostilată. În cazul în care soţii aleg să se aplice legea română regimului matrimonial, în declaraţie se va specifica regimul matrimonial ales în conformitate cu legea română (conform noului Cod Civil, acesta poate fi: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională). Dacă soţii optează pentru comunitatea convenţională sau separaţia de bunuri, trebuie prezentată convenţia matrimonială întocmită anterior încheierii căsătoriei la un notar public român.

Documente necesare:

  • Certificatul de căsătorie italian plurilingv (fără apostilă), eliberat de Primăria locală în baza Convenției de la Viena din anul 1976 în original şi copie SAU extrasul actului de căsătorie italian pentru uz extern, apostilat de prefectura locală, în original şi 2 fotocopii. Apostila se obţine de la Ufficio Legalizazzioni din cadrul Prefecturii de rezidenţă;
  • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România (formularul se primeşte la Secţia consulară);
  • cărţile de identitate româneşti (pentru cetățenii cu domiciliul în Romania)  sau paşapoartele și cărțile de identitate italiene/atestat de rezidență (pentru cetăţenii cu domiciliul în Italia) - în original și 2 fotocopii;
  • certificatele de naştere ale soţilor cu CNP; în cazul in care unul dintre soţi este cetatean străin, se va prezenta extrasul de naştere al acestuia cu părinţii - în original și 2 fotocopii;
  • în cazul în care cetățeanul român este divorțat, va prezenta obligatoriu certificatul de naștere sau, după caz, de căsătorie, cu toate mențiunle înscrise, eliberat de autoritățile din România.

Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare.

 

Vizita de lucru a ambasadorului George Bologan în Regiunea Lombardia

24.02.2020

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în nordul Italiei. În Lombardia, șeful misiunii diplomatice a vizitat, la 24 februarie …

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

23.02.2020

Informăm cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că Guvernul italian a decretat starea de urgență în urma…

Participarea României la a XI-a ediție a Festivalului de Film Francofon din Roma

21.02.2020

România participă la ediția a XI-a a FRANCOFILM - Festivalul Filmului Francofon din Roma, prin proiecția filmului ”Mo”, regizat de Radu Dragomir. Inițiativa este susținută de…

Semnarea unei convenții de colaborare cu Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate

20.02.2020

În perioada 24 februarie-1 martie, un grup de elevi de la Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate va face o excursie în România, în cadrul proiectului…

        ​