Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

 ATENTIE! IMPORTANT                                  

CERERILE SE DEPUN PERSONAL SI SE PRIMESC NUMAI INSOTITE DE TOATE DOCUMENTELE.

SECTIA CONSULARA A AMBASADEI NU LUCREAZA/COLABOREAZĂ CU INTERMEDIARI.

Pentru depunerea cererilor de redobândire a cetățeniei române, puteți să vă prezentați la Secţia Consulară a Ambasadei României la Roma în zilele de luni, marți și miercuri între orele 9,00 – 14,00, fără programare, numai dacă locuiti în zona de competenţă teritorială a acesteia. În caz contrar, este necesar să vă prezentaţi la Consulatele Generale ale Romaniei din Milano, Torino, Bologna, Trieste sau la Consulatul României la Catania.

I. Pentru persoanele care au dobandit cetatenia romana prin nastere sau prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicata fara voia lor, precum si descendentilor acestora pana la gradul III

In conformitate cu articolul 11 din Legea cetateniei romane nr.21/1991 republicata, sunt necesare urmatoarele documente:

 • pasaportul tarii de cetățenie, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova, doar pentru cetățenii Republicii Moldova;
 • cartea de identitate din Republica Moldova + fișa de însoțire, în original, o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova, doar pentru cetățenii Republicii Moldova;
 • permisul de sedere in Italia, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova, doar pentru cetățenii Republicii Moldova;
 • cartea de identitate italiană, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova, doar pentru cetățenii Republicii Moldova;
 • buletinul sau cartea de identitate a sotului, pentru persoanele casatorite cu cetateni romani -  în original; 
 • cazier judiciar din tara de origine (în cazul cetăţenilor din Republica Moldova este necesar certificatul de cazier judiciar detaliat);
 • cazier judiciar din Italia, cu apostila prevăzută de Convenția de la Haga din 1961– valabil 1 an de la data emiterii, în original şi traducere legalizată in limba română efectuată de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova
 • acte de stare civilă în original (certificat de naștere, căsătorie, divorț, deces etc.), ale părinților, bunicilor, după caz, (prin care se demonstrează filiația) precum și copii legalizate și apostilate ale acestora. Nu este necesara apostilarea pentru documentele din Republica Moldova si Ucraina. ;
 • dovada scrisă (adeverință) privind data pierderii sau a ridicării neimputabile a cetățeniei române sau că localitatea de naștere s-a aflat pe teritoriul României până la  august 1940 (de la Directia de Evidenta Informatizata a Persoanei, copia documentului de aprobare a renuntarii la cetatenia romana, alt document eliberat de o autoritate competenta – ex. stare civila, evidenta populatiei, primarie, arhivele statului, arhivele judetene etc.), sau documente personale; in absenta unei astfel de dovezi se va solicita clarificarea cetateniei romane prin ambasada. (vezi titlul respectiv).
 • declaratie personala, autentificata de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova sau din România, din care sa rezulte daca a mai depus sau nu o alta cerere de redobandire a cetateniei romane – formular model 3;
 • declaratie personala, autentificata de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova sau din România, din care sa rezulte ca in prezent nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati – formular model 4;
 • declaratie pe proprie raspundere, autentificata de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova sau din România, din care sa rezulte mentinerea domiciliului in strainatate sau stabilirea domiciliului in Romania – formular model 5. Aceeasi optiune se face si pentru copiii minori pentru care se solicita redobandirea cetateniei romane;

În cazul în care se solicită redobândirea cetăţeniei şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

 • certificat de naştere şi paşaport (în cazul în care deţin paşaport individual) pentru copiii minori,  în original, precum și în copii legalizate de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova;
 • declaraţie de consimţământ pentru obţinerea cetăţeniei române dată de către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, precum și copii legalizate de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova;
 • acordul parintilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată, cu precizarea domiciliului copiilor, care va fi autentificată de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova.

IMPORTANT!

- Datele de stare civila din documentele depuse trebuie sa corespunda cu cele din certificatul de nastere.

- Actele intocmite in strainatate trebuie sa poarte apostila aplicata de autoritatea desemnata de statul emitent (Prefectura), conform Conventiei adoptata la Haga la 5 octombrie 1961. Nu este necesara apostilarea pentru documentele din Republica Moldova si Ucraina.

- In cazul in care actele sunt intocmite de agentii diplomatici sau consulari ai Romaniei nu este necesara apostila, ori supralegalizarea.

II. Pentru persoanele care au pierdut cetatenia romana precum si descendentii acestora pana la gradul II inclusiv si care cer redobandirea ei, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate

In conformitate cu articolul 10 din Legea cetateniei romane nr.21/1991 republicata, sunt necesare urmatoarele documente:

 • cerere tip (formular model 2 si lista cu date personale), care se completeaza la sectia consulara (taxa consulara 65 euro). Pentru cererile depuse de persoanele fara cetatenie nu se perecepe taxa de cerere.
 • pasaportul tarii de cetățenie, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova;
 • cartea de identitate din Republica Moldova + fișa de însoțire, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova;
 • permisul de ședere în Italia, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova;
 • cartea de identitate italiană, în original, precum și o copie legalizată de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova;
 • cazier judiciar din Romania (valabil cel mult 6 luni de la data emiterii); se poate procura si prin sectia consulara, durata de asteptare cca 2-3 luni;
 • cazier judiciar din Italia cu apostila prevazuta de Conventia de la Haga din 1961– valabil 1 an de la data emiterii - în original şi traducere legalizată in limba romana efectuată de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova;
 • acte de stare civila in original (certificat de nastere, casatorie, divort, deces etc.) precum și copii legalizate de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova;
 • declaratie personala, autentificata de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova sau din România, din care sa rezulte daca a mai depus sau nu o alta cerere de redobandire a cetateniei romane – formular model 3;
 • declaratie personala, autentificata de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova sau din România, din care sa rezulte ca in prezent nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati – formular model 4;
 • declaratie pe proprie raspundere, autentificata de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova sau din România, din care sa rezulte mentinerea domiciliului in strainatate sau stabilirea domiciliului in Romania – formular model 5. Aceeasi optiune se face si pentru copiii minori pentru care se solicita redobandirea cetateniei romane;
 • dovada scrisa privind data pierderii cetateniei romane – adeverinta eliberata de misiunea diplomatica a Romaniei sau Directia Generala de Pasapoarte ori copia hotararii Guvernului  prin care s-a aprobat renuntarea la cetatenia romana;

În cazul în care se solicită redobândirea cetăţeniei şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

 • certificat de naştere şi paşaport (în cazul în care deţin paşaport individual) pentru copiii minori,  în original, precum și copii legalizate de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova;
 • declaraţie de consimţământ pentru obţinerea cetăţeniei române dată de către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, precum și copii legalizate de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova;
 • acordul parintilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată, cu precizarea domiciliului copiilor, care va fi autentificată de către Ambasada Republicii Moldova la Roma sau de către un notar din Republica Moldova.

Cererea se aproba prin ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Data dobandirii cetateniei romane este data depunerii juramantului de credinta.

Vizita de lucru a ambasadorului George Bologan în Regiunea Lombardia

24.02.2020

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în nordul Italiei. În Lombardia, șeful misiunii diplomatice a vizitat, la 24 februarie …

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (coronavirus)

23.02.2020

Informăm cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că Guvernul italian a decretat starea de urgență în urma…

Participarea României la a XI-a ediție a Festivalului de Film Francofon din Roma

21.02.2020

România participă la ediția a XI-a a FRANCOFILM - Festivalul Filmului Francofon din Roma, prin proiecția filmului ”Mo”, regizat de Radu Dragomir. Inițiativa este susținută de…

Semnarea unei convenții de colaborare cu Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate

20.02.2020

În perioada 24 februarie-1 martie, un grup de elevi de la Institutul de Învățământ Superior "Ezio Vanoni" din Vimercate va face o excursie în România, în cadrul proiectului…

        ​