Servicii consulare

Acte Notariale

 La cerere, se efectuează urmatoarele servicii consulare:

  • autentificarea inscrisurilor (procuri, declaratii);
  • legalizarea de copii de pe inscrisuri;
  • efectuarea de traduceri de pe acte de stare civila, cazier judiciar, permis de conducere;
  • legalizarea traducerilor;
  • certificarea unor fapte.

Pentru legalizarea copiilor este obligatorie prezentarea originalului.

Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare se completeaza la ambasada pe formulare tipizate. Este necesar ca solicitantul sa cunoasca datele de identificare ale persoanei ce urmeaza a fi imputernicita (numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, denumirea autoritatii emitente si data eliberarii acestuia).

Procurile si declaratiile se semneaza in fata consulului, identificarea facandu-se cu documente româneşti valabile – pasaport sau cartea de identitate.

​Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare.

Pentru autentificarea de înscrisuri cu incidență notarială în România se va percepe taxa de 3 euro care reprezintă taxa de înregistrare în Registrul Național Notarial specific.

 

Pentru anumite tipuri de procuri și declarații (ex: procură vânzare imobil, procură administrare/conservare/închiriere bun imobil, procură donație bun imobil, procură comodat bun imobil, procură dezbatere succesiune, procură dezlipire/alipire bun imobil, procură vânzare/înmatriculare autoturism, declarație renunțare/străin/acceptare succesiune etc.) se solicită documente justificative suplimentare în copie: spre exemplu, contract vânzare-cumpărare, contract donație bun  imobil, certificat de moștenitor, sentință civilă partaj, titlu de proprietate, certificat de deces etc.

Pentru autentificarea procurilor și declarațiilor toate documentele în original se vor prezenta și în copie. 

 

Declarație privind acordul părinților pentru călătoria în străinătate a minorului

Pentru ca un cetățean român minor să părăsească România fără a fi însoțit de ambii părinți, este necesar ca părintele care nu este prezent sau ambii părinți (în cazul în care minorul va călători cu o altă persoană) sa dea o declarație autentică prin care își exprimă acordul pentru ieșirea minorului din Romania și să numească persoana cu care acesta va călători.

Pentru autentificarea acestui tip de declarație, cererea se depune personal de către părintele care nu va însoți minorul, respectiv de ambii părinți, în baza următoarelor documente:

 

  • pentru cetățenii români, un act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (pașaportul românesc, buletin/carte de identitate), în original, emis de autoritățile române;
  • pentru cetățenii aparținând unor state membre UE, pașaportul sau cartea de identitate, iar cetățenii aparținând unor țări terțe vor prezenta pașaportul valabil, în original;
  • dovada legăturii de rudenie cu minorul (minorii) referitor la care se face declarația – certificat de naștere.
  • o copie a actului cu care călătorește persoana care însoțește minorul.

Când ambii părinți se află în străinătate, iar minorul călătorește cu o altă persoană, este necesară prezența ambilor părinți la Secția consulară în vederea semnării declarației.

Atenție! Începând cu data de 06 octombrie 2016 a intrat in vigoare Legea nr. 169/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

În conformitate cu noile prevederi, declarația de ieșire din România poate fi valabilă maxim trei ani de la data autentificării.  De asemenea, în cazul în care minorul are reședința sau domiciliul pe teritoriul statului în care urmează să călătorească, nu mai este necesară declarația din partea părintelui care nu va însoți minorul, respectiv a părinților. 

În acest caz, persoana care va însoți minorul la ieșirea din România, va trebui să prezinte autorităților vamale documente din care să reiasă reședința sau domiciliul minorului pe teritoriul Italiei: pașaportul minorului de cetățean român cu domiciliul în Italia, permis de ședere, carte de identitate italiană, certificat de reședință, declarație tip – “stato di famiglia”.

Pentru minorii cu dublă cetățenie se admite pașaportul sau cartea de identitate italiană.

Rămâne în continuare de actualitate obligația persoanei însoțitoare (alta decât unul dintre părinți) să prezinte poliției de frontieră cazierul judiciar.

Dacă minorul călătorește din România în altă țară, alta decât Italia (statul de reședință) însoțit de unul din părinți sau o terță persoană, declarația de acord a celuilalt părinte/părinților este în continuare necesar.

Pentru autentificarea declaraţiei privind acordul părinţilor pentru călătoria în străinătate a minorului, cetăţean român, este necesar ca solicitantul/solicitanţii să prezinte un document personal de identitate valabil (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport strain, daca este cazul) şi să prezinte în copie dovada legăturii de rudenie cu minorul (minorii), respectiv certificatul de naștere al minorului/minorilor și, după caz, documentele privind schimbarea numelui de familie al părinților, de ex.: certificat căsătorie, sentință civilă divorț.

Legea prevede că aceste declaraţii se completează obligatoriu în două exemplare identice.

Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare.

 

 

Procura pentru obţinerea cărţii de identitate se autentifică NUMAI la oficiile consulare ale României din străinătate.

 

Toate celelalte tipuri de procuri şi declaraţii, inclusiv pentru pensii şi declaraţiile privind acordul părinţilor de ieşire din ţară a minorilor (în două exemplare) pot fi autentificate la notari locali şi apostilate la prefecturile italiene locale, în baza Convenţiei de la Haga din 1961, cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

 

Ambasadele şi consulatele României nu pot efectua operaţiuni notariale privind încheierea unor contracte, înţelegeri, donaţii sau alte acte de dispoziţie, tranzacţii judiciare, confirmări de hotărâri judecătoreşti, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acţiuni în justiţie sau cereri adresate autorităţilor române.

În prim plan

Actualitatea ambasadei

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului în comunitatea ortodoxă din Roma

17.08.2019

La 15 august 2019, Ambasadorul României în Italia, George Bologan, a fost prezent în mijlocul comunității ortodoxe române din Roma cu prilejul Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.…

Reuniunea ambasadorului României cu consulii generali

08.08.2019

La 7 august 2019, a avut loc, la Ambasada României în Republica Italiană, întâlnirea periodică a ambasadorului cu consulii generali ai României din Italia. Au fost discutate…

Mesajul ambasadorului cu ocazia Zilei Imnului Național

29.07.2019

”Sub îndemnul imperativ al Imnului Național, românii au avut curajul, în urmă cu 30 de ani, să își schimbe soarta. De multe ori pierdem esențialul lucrurilor în retorici…

România la ediția XXV a manifestării culturale Isola del Cinema

25.07.2019

România revine anul acesta la manifestarea culturală Isola del Cinema (Insula Cinematografică) din Roma, secțiunea Isola Mondo, cu proiecția filmului ”Un pas în urma serafimilor”, …

        ​