Servicii consulare

Servicii consulare

 La cerere, se efectuează urmatoarele servicii consulare:

  • autentificarea inscrisurilor (procuri, declaratii);
  • legalizarea de copii de pe inscrisuri;
  • efectuarea de traduceri de pe acte de stare civila, cazier judiciar, permis de conducere;
  • legalizarea traducerilor;
  • certificarea unor fapte.

 

Pentru legalizarea copiilor este obligatorie prezentarea originalului.

 

Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare se completeaza la ambasada pe formulare tipizate. Este necesar ca solicitantul sa cunoasca datele de identificare ale persoanei ce urmeaza a fi imputernicita (numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, denumirea autoritatii emitente si data eliberarii acestuia).

Procurile si declaratiile se semneaza in fata consulului, identificarea facandu-se cu documente româneşti valabile – pasaport sau cartea de identitate.

Taxa consulară pentru autentificarea unei procuri/declaraţii este de 60 de euro.

 

Pentru autentificarea declaraţiei privind acordul părinţilor pentru călătoria în străinătate a minorului, cetăţean român, este necesar ca solicitantul/solicitanţii să prezinte un document personal de identitate valabil (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport strain, daca este cazul) şi să cunoască: 
- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale copilului;
- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale persoanei cu care călătoreşte copilul.

Legea prevede că aceste declaraţii se completează obligatoriu în două exemplare identice. Taxa consulară este de 60 euro.

 

La oficiile consulare ale României în străinătate este obligatorie autentificarea procurii privind obţinerea cărţii de identitate.

 

Toate celelalte tipuri de procuri şi declaraţii, inclusiv pentru pensii şi declaraţiile privind acordul părinţilor de ieşire din ţară a minorilor (în două exemplare) pot fi autentificate la notari locali şi apostilate la prefecturile italiene locale, în baza Convenţiei de la Haga din 1961, cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

 

Ambasadele şi consulatele României nu pot efectua operaţiuni notariale privind încheierea unor contracte, înţelegeri, donaţii sau alte acte de dispoziţie, tranzacţii judiciare, confirmări de hotărâri judecătoreşti, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acţiuni în justiţie sau cereri adresate autorităţilor române.

Programul de lucru cu publicul a Secției Consulare pentru data de 24.01.2017

09.01.2017

Pe data de 24.01.2017, Secția Consulară a Ambasadei României în Italia NU va desfășura program de lucru cu publicul. Conform Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), cu…

Istoriografie medievală în România: ultimul sfert de secol

17.01.2017

La 19 ianuarie 2017 va avea loc la Roma deschiderea evenimentului ”Istoriografie medievală în România: ultimul sfert de secol”, organizat de Institutul Istoric Italian pentru Evul…

Ziua Culturii Naționale la Roma

12.01.2017

Cu ocazia împlinirii, la 15 ianuarie 2017, a 167 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu, va avea loc marți, 17 ianuarie, la Accademia di Romania a Roma, începând cu…

10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană

01.01.2017

Aniversăm astăzi, 1 ianuarie 2017, 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, moment de istorică însemnătate, care a marcat revenirea deplină în lumea democratică şi…

        ​