Servicii consulare

Servicii consulare

 La cerere, se efectuează urmatoarele servicii consulare:

  • autentificarea inscrisurilor (procuri, declaratii);
  • legalizarea de copii de pe inscrisuri;
  • efectuarea de traduceri de pe acte de stare civila, cazier judiciar, permis de conducere;
  • legalizarea traducerilor;
  • certificarea unor fapte.

 

Pentru legalizarea copiilor este obligatorie prezentarea originalului.

 

Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare se completeaza la ambasada pe formulare tipizate. Este necesar ca solicitantul sa cunoasca datele de identificare ale persoanei ce urmeaza a fi imputernicita (numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, denumirea autoritatii emitente si data eliberarii acestuia).

Procurile si declaratiile se semneaza in fata consulului, identificarea facandu-se cu documente româneşti valabile – pasaport sau cartea de identitate.

Taxa consulară pentru autentificarea unei procuri/declaraţii este de 60 de euro.

 

Pentru autentificarea declaraţiei privind acordul părinţilor pentru călătoria în străinătate a minorului, cetăţean român, este necesar ca solicitantul/solicitanţii să prezinte un document personal de identitate valabil (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport strain, daca este cazul) şi să cunoască: 
- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale copilului;
- numele, prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal ale persoanei cu care călătoreşte copilul.

Legea prevede că aceste declaraţii se completează obligatoriu în două exemplare identice. Taxa consulară este de 60 euro.

 

La oficiile consulare ale României în străinătate este obligatorie autentificarea procurii privind obţinerea cărţii de identitate.

 

Toate celelalte tipuri de procuri şi declaraţii, inclusiv pentru pensii şi declaraţiile privind acordul părinţilor de ieşire din ţară a minorilor (în două exemplare) pot fi autentificate la notari locali şi apostilate la prefecturile italiene locale, în baza Convenţiei de la Haga din 1961, cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

 

Ambasadele şi consulatele României nu pot efectua operaţiuni notariale privind încheierea unor contracte, înţelegeri, donaţii sau alte acte de dispoziţie, tranzacţii judiciare, confirmări de hotărâri judecătoreşti, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acţiuni în justiţie sau cereri adresate autorităţilor române.

Anunț cu privire la secțiile de votare organizate în Italia pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016

24.11.2016

Autoritatea Electorală Permanentă a aprobat lista secțiilor de votare din Italia propuse de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României în Italia, pentru alegerile…

Anunț cu privire la programul Secției Consulare - Decembrie 2016

26.10.2016

Vă aducem la cunoștință că în luna decembrie s-au stabilit următoarele zile nelucrătoare, în care Secția Consulară nu va avea program de…

Derogare pentru cetățenii români deținători de autovehicule pentru accesul în Roma în vederea exercitării dreptului de vot pentru alegerile parlamentare din România

10.12.2016

Ambasada României în Italia informează cetățenii români cu domiciliul sau reședința în Italia, care se vor deplasa la Roma în cursul zilei de 11 decembrie 2016 pentru a vota la…

Informații utile cu privire la votul în străinătate pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016

09.12.2016

Ambasada României în Italia informează că, pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot vota la una din…

        ​