Home

Selecţie funcţionari consulari - rezultate finale

 

Lista candidaţilor admişi pentru ocuparea posturilor de funcţionar consular

 

1

NICOLAU ALEXANDRA CORINA

2

TOMIŢĂ ANDREI GEORGE

3

TUTU CRISTINA GIORGIANA

4

PICA ION PIMEN

 

Lista candidaţilor admişi pe lista de rezervă

 

5

LIVINŢI OANA

6

ITU ALEXANDRA

7

GRIGORE ANA MARIA

8

TODOSI CRISTIAN

9

CEAUŞU LOREDANA

10

NEAMŢU LAURA ROXANA

11

OANCEA DIANA CRISTINA

12

CĂLIMAN ŞTEFAN IONUŢ

13

POPOVICI NICOLETA CĂTĂLINA

14

UNGUREANU MONA MARIA

 

Candidaţii admişi vor fi contactaţi telefonic începând cu ziua de luni, 21 octombrie 2013, pentru demararea formalităţilor pentru angajare. 

Candidaţii admişi pe lista de rezervă vor fi contactaţi ulterior în eventualitatea indisponibilităţii candidaţilor admişi pentru ocuparea posturilor sau în eventualitatea vacantării unor noi posturi în schema Secției consulare din cadrul Ambasadei.

Ambasada României în Italia mulţumeşte tuturor candidaţilor înscrişi la procesul de selecţie.

 


 

Aici puteţi consulta Lista candidaţilor admişi pentru proba de interviu.

 

Candidaţii admişi pentru proba de interviu trebuie să se prezinte la sediul Ambasadei României în Italia, din via Nicolo Tartaglia 36, Roma, după cum urmează:

- candidaţii de la 1 la 25, în ziua de vineri, 11 octombrie, orele 14.00

- candidaţii de la 26 la 53, în ziua de sâmbătă, 12 octombre, orele 9.30

Accesul la examinare este permis doar în baza unui document de identitate românesc valabil.

 


 

​​Ambasada României în Italia organizează un proces de selecţie pentru ocuparea a trei posturi de funcţionari consulari în vederea completării schemei de funcţionare a Secției consulare din cadrul Ambasadei.

Serviciile vor fi prestate în baza unei convenţii civile de prestări servicii, conform legislaţiei româneşti, cu durata de şase luni, cu posibilitatea de reînnoire.

 

Condiții de participare

La procesul de selecţie pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • absolvent de studii superioare (drept sau administraţie publică constiuie un avantaj);
 • cunoscător al limbilor română (maternă) și italiană (minim nivel C1 – conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine);
 • cunoştiinţe şi abilităţi de utilizare a echipamentelor şi programelor IT (Word, Excel, Outlook, etc.);
 • capacitate de tehnoredactare în limba română a înscrisurilor oficiale;
 • abilităţi de comunicare şi lucru cu publicul;
 • deţinător al cetăţeniei române.

Va constitui un avantaj experienţa în domeniul juridic, al administraţiei publice, al relațiilor cu publicul sau efectuarea de stagii de practică la unul din oficiile consulare ale României din Italia. De asemenea, cunoaşterea unei alte limbi străine, de circulaţie internaţională, poate constitui un criteriu în plus de selecţie.

Se recomandă candidaţilor consultarea site-ului Ambasadei şi pe cel al Ministerului Afacerilor Externe, capitolul Vize şi servicii consulare, precum şi legislaţia italiană complementară, în vederea familiarizării cu domeniul de activitate şi cerinţele postului.

Reamintim că personale selectate în final vor fi angajate în baza unei convenţii civile de prestări servicii cu durata de şase luni, cu posibilitatea de reînnoire. Reuşita la acest proces de selecţie nu presupune accesul în corpul diplomatic şi consular al României, care se face printr-un concurs distinct, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, şi nu conferă titularului privilegii şi imunităţi diplomatice.

 

Dosarul de înscriere

În vederea preselecţiei, persoanele interesate vor depune personal, de luni până vineri, în intervalul orar 10-16, sau prin poştă, cu confirmare de primire, până vineri, 27 septembrie 2013, la sediul Secţiei Consulare a Ambasadei României în Italia, situat în Via del Serafico 75, Roma, dosarul de înscriere format din:

 • o scrisoare de intenție (incluzând o motivație succintă – ½ pag.);
 • o cerere de înscriere la procesul de selecţie, adresată şefului Secţiei consulare a Ambasadei României la Roma;
 • CV detaliat;
 • o copie actului de identitate (pașaport, carte de identitate).
 • o fotografie tip paşaport, model biometric;
 • o copie după actul de studii (liceale, universitare, post-universitare);
 • declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. 

Accesul ulterior la interviu al candidaţilor preselectaţi este condiţionat de prezentarea documentelor de identitate şi de studii originale.

 

Desfășurarea procesului de selecţiei şi anunțarea rezultatelor

Procesul de selecţie este format din următoarele etape:

 • preselecţia candidaților. Rezultatul preselecţiei va fi anunţat pe pagina web a Ambasadei până la data de 4 octombrie 2013, împreună cu programarea candidaţilor pentru interviu.
 • interviul individual cu candidații selectați. Candidaţii selectaţi vor fi contactați și invitaţi la interviul organizat la sediul Ambasadei României în Italia, în perioada 11-13 octombrie 2013.
 • rezultatele interviului vor fi afişate pe pagina web a Ambasadei României în Italia până la data de 18 octombrie 2013.
 • decizia finală privind candidații admiși, data semnării convenției civile de prestări servicii şi a angajării efective vor fi stabilite ulterior, în funcţie de aprobările Ministerului Afacerilor Externe. Selecţia finală estă condiţionată de eliberarea certificatului de securitate de către autorităţile competente din România.
 • Candidaţii care nu se califică pentru selecţia actuală vor fi incluşi pe o listă de rezervă urmând a fi contactaţi în ordinea rezultatelor în cazul vacantării unor posturi din schema Secţiei consulare a Ambasadei.

 

În prim plan

Actualitatea ambasadei

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului în comunitatea ortodoxă din Roma

17.08.2019

La 15 august 2019, Ambasadorul României în Italia, George Bologan, a fost prezent în mijlocul comunității ortodoxe române din Roma cu prilejul Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.…

Reuniunea ambasadorului României cu consulii generali

08.08.2019

La 7 august 2019, a avut loc, la Ambasada României în Republica Italiană, întâlnirea periodică a ambasadorului cu consulii generali ai României din Italia. Au fost discutate…

Mesajul ambasadorului cu ocazia Zilei Imnului Național

29.07.2019

”Sub îndemnul imperativ al Imnului Național, românii au avut curajul, în urmă cu 30 de ani, să își schimbe soarta. De multe ori pierdem esențialul lucrurilor în retorici…

România la ediția XXV a manifestării culturale Isola del Cinema

25.07.2019

România revine anul acesta la manifestarea culturală Isola del Cinema (Insula Cinematografică) din Roma, secțiunea Isola Mondo, cu proiecția filmului ”Un pas în urma serafimilor”, …

        ​