Home

Selecţie funcţionari consulari - rezultate finale

 

Lista candidaţilor admişi pentru ocuparea posturilor de funcţionar consular

 

1

NICOLAU ALEXANDRA CORINA

2

TOMIŢĂ ANDREI GEORGE

3

TUTU CRISTINA GIORGIANA

4

PICA ION PIMEN

 

Lista candidaţilor admişi pe lista de rezervă

 

5

LIVINŢI OANA

6

ITU ALEXANDRA

7

GRIGORE ANA MARIA

8

TODOSI CRISTIAN

9

CEAUŞU LOREDANA

10

NEAMŢU LAURA ROXANA

11

OANCEA DIANA CRISTINA

12

CĂLIMAN ŞTEFAN IONUŢ

13

POPOVICI NICOLETA CĂTĂLINA

14

UNGUREANU MONA MARIA

 

Candidaţii admişi vor fi contactaţi telefonic începând cu ziua de luni, 21 octombrie 2013, pentru demararea formalităţilor pentru angajare. 

Candidaţii admişi pe lista de rezervă vor fi contactaţi ulterior în eventualitatea indisponibilităţii candidaţilor admişi pentru ocuparea posturilor sau în eventualitatea vacantării unor noi posturi în schema Secției consulare din cadrul Ambasadei.

Ambasada României în Italia mulţumeşte tuturor candidaţilor înscrişi la procesul de selecţie.

 


 

Aici puteţi consulta Lista candidaţilor admişi pentru proba de interviu.

 

Candidaţii admişi pentru proba de interviu trebuie să se prezinte la sediul Ambasadei României în Italia, din via Nicolo Tartaglia 36, Roma, după cum urmează:

- candidaţii de la 1 la 25, în ziua de vineri, 11 octombrie, orele 14.00

- candidaţii de la 26 la 53, în ziua de sâmbătă, 12 octombre, orele 9.30

Accesul la examinare este permis doar în baza unui document de identitate românesc valabil.

 


 

​​Ambasada României în Italia organizează un proces de selecţie pentru ocuparea a trei posturi de funcţionari consulari în vederea completării schemei de funcţionare a Secției consulare din cadrul Ambasadei.

Serviciile vor fi prestate în baza unei convenţii civile de prestări servicii, conform legislaţiei româneşti, cu durata de şase luni, cu posibilitatea de reînnoire.

 

Condiții de participare

La procesul de selecţie pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • absolvent de studii superioare (drept sau administraţie publică constiuie un avantaj);
 • cunoscător al limbilor română (maternă) și italiană (minim nivel C1 – conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine);
 • cunoştiinţe şi abilităţi de utilizare a echipamentelor şi programelor IT (Word, Excel, Outlook, etc.);
 • capacitate de tehnoredactare în limba română a înscrisurilor oficiale;
 • abilităţi de comunicare şi lucru cu publicul;
 • deţinător al cetăţeniei române.

Va constitui un avantaj experienţa în domeniul juridic, al administraţiei publice, al relațiilor cu publicul sau efectuarea de stagii de practică la unul din oficiile consulare ale României din Italia. De asemenea, cunoaşterea unei alte limbi străine, de circulaţie internaţională, poate constitui un criteriu în plus de selecţie.

Se recomandă candidaţilor consultarea site-ului Ambasadei şi pe cel al Ministerului Afacerilor Externe, capitolul Vize şi servicii consulare, precum şi legislaţia italiană complementară, în vederea familiarizării cu domeniul de activitate şi cerinţele postului.

Reamintim că personale selectate în final vor fi angajate în baza unei convenţii civile de prestări servicii cu durata de şase luni, cu posibilitatea de reînnoire. Reuşita la acest proces de selecţie nu presupune accesul în corpul diplomatic şi consular al României, care se face printr-un concurs distinct, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, şi nu conferă titularului privilegii şi imunităţi diplomatice.

 

Dosarul de înscriere

În vederea preselecţiei, persoanele interesate vor depune personal, de luni până vineri, în intervalul orar 10-16, sau prin poştă, cu confirmare de primire, până vineri, 27 septembrie 2013, la sediul Secţiei Consulare a Ambasadei României în Italia, situat în Via del Serafico 75, Roma, dosarul de înscriere format din:

 • o scrisoare de intenție (incluzând o motivație succintă – ½ pag.);
 • o cerere de înscriere la procesul de selecţie, adresată şefului Secţiei consulare a Ambasadei României la Roma;
 • CV detaliat;
 • o copie actului de identitate (pașaport, carte de identitate).
 • o fotografie tip paşaport, model biometric;
 • o copie după actul de studii (liceale, universitare, post-universitare);
 • declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. 

Accesul ulterior la interviu al candidaţilor preselectaţi este condiţionat de prezentarea documentelor de identitate şi de studii originale.

 

Desfășurarea procesului de selecţiei şi anunțarea rezultatelor

Procesul de selecţie este format din următoarele etape:

 • preselecţia candidaților. Rezultatul preselecţiei va fi anunţat pe pagina web a Ambasadei până la data de 4 octombrie 2013, împreună cu programarea candidaţilor pentru interviu.
 • interviul individual cu candidații selectați. Candidaţii selectaţi vor fi contactați și invitaţi la interviul organizat la sediul Ambasadei României în Italia, în perioada 11-13 octombrie 2013.
 • rezultatele interviului vor fi afişate pe pagina web a Ambasadei României în Italia până la data de 18 octombrie 2013.
 • decizia finală privind candidații admiși, data semnării convenției civile de prestări servicii şi a angajării efective vor fi stabilite ulterior, în funcţie de aprobările Ministerului Afacerilor Externe. Selecţia finală estă condiţionată de eliberarea certificatului de securitate de către autorităţile competente din România.
 • Candidaţii care nu se califică pentru selecţia actuală vor fi incluşi pe o listă de rezervă urmând a fi contactaţi în ordinea rezultatelor în cazul vacantării unor posturi din schema Secţiei consulare a Ambasadei.

 

Inaugurarea expoziției dedicate Revoluției Române din decembrie 1989, găzduită de Camera Deputaților din Parlamentul Italian

12.12.2019

În seria evenimentelor organizate în contextul împlinirii a 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, Ambasada României în Republica Italiană a inaugurat, la 11 decembrie 2019,…

Sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri a Sfintei Fecioare Maria la Roma

10.12.2019

La 8 decembrie 2019, ambasadorul României în Italia, George Bologan, și ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, Liviu Zăpîrțan, au luat parte alături de comunitatea…

Lansare de carte și concert de colinde la Colegiul Pio Romeno

09.12.2019

La data de 7 decembrie 2019, ambasadorul României în Italia, George Gabriel Bologan și coordonatorul Secției Consulare a Ambasadei, Dan Fulga, au răspuns invitației rectorului Gabriel …

Sărbătoarea Zilei Naționale la Asolo, Treviso

08.12.2019

Cântecul de copil și muzica românească au răsunat la Asolo, în Provincia Treviso, cu ocazia evenimentului organizat de Consulatul General Onorific al României la Teatrul “Eleonora…

        ​