Actualitatea ambasadei

Clarificări cu privire la modalitățile de aplicare a prevederilor legale ale Codului Rutier italian

Prin Circulara nr. 300 din 10.01.2019 a Departamentului Siguranță Publică din cadrul Ministerului de Interne italian, se oferă o serie de clarificări cu privire la modalitățile de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 132 din 01.12.2018 care aduce, printre altele, o serie de modificări Codului Rutier italian.

Prezentăm mai jos cele mai importante indicații furnizate în Circulara sus-menționată.

Posesorii de autoturisme înmatriculate în România care circulă în Italia trebuie să țină cont de următoarele aspecte pentru a stabili dacă se află sau nu în situațiile sancționate de legislația Italiană:

 1. Se interzice persoanelor care au stabilită rezidența în Italia de mai mult de 60 de zile  conducerea unui vehicul înmatriculat în străinătate (Art. 93 din Codul Rutier Italian)

  • Excepție fac numai cazurile limitate și documentate, legate de vehicule în leasing, închiriate sau acordate în comodat angajaților sau colaboratorilor unor companii comunitare care nu au sediul legal în Italia. Documentele doveditoare se vor prezenta traduse în limba italiană.
  • Norma se aplică oricărei persoane care conduce un vehicul înmatriculat în străinătate (sau chiar oprit sau care staționează, cu condiția ca persoana rezidentă să fie prezentă la bord și să aibă disponibilitatea exclusivă a vehiculului în acel moment).
  • Norma se aplică inclusiv proprietarului sau uzufructuarului vehiculului străin care are reședința în Italia de mai mult de 60 zile, și care conduce autovehiculul propriu.
  • Procedura juridică este aceeași pentru autovehicule înmatriculate în state UE sau extra UE.
  • Pentru stabilirea încălcării legii se va lua în considerare reședința conducătorului auto din registrul populației (”anagrafica”), care reiese din documentele de identitate. În cazul cetățenilor europeni se poate lua în considerare și reședința normală, concept care se referă la reședința efectivă (de facto) a persoanei. Cu ocazia controalelor stradale, reședința este stabilită în baza documentelor de identitate italiene sau prin prezentarea permisului de conducere italian, documente care conțin aceste informații sau care permit, consultând bazele de date, obținerea lor imediată. În cazul în care lipsesc aceste documente, sau înscrierea reședinței pe ele, sau în toate cazurile în care se consideră lipsite de coerență declarațiile persoanei controlate sau în prezența altor indicii sau dacă apar dubii cu privire la reședința efectivă în Italia sau durata șederii, persoana în cauză va fi invitată să declare pe proprie răspundere reședința obișnuită și momentul din care aceasta este efectivă. Dacă declară că nu are reședința în Italia, va trebui să fie indicate și circumstanțele aferente și atestarea din partea persoanei în cauză a locului șederii temporare sau domiciliului în Italia. În baza acestor declarații vor putea fi efectuate verificările necesare cu eventuala aplicare a sancțiunilor pentru declarații false sau mincinoase date în fața funcționarului public.
  • Nu este relevant faptul că vehiculul a fost adus în Italia de o altă persoană sau că este doar ocazional condus de persoana cu reședința în Italia.
  • Circulația este interzisă chiar și în cazul în care la bord există un document care autorizează conducerea vehiculului de către persoana cu reședința în Italia (de ex. contractul de comodat cu titular străin).
  • Sancțiuni: Amendă de la 712 până la 2.848 euro, ridicarea documentului de circulație și sechestru administrativ.
 1. Se interzice circulația autovehiculelor înmatriculate în străinătate după perioada maximă de 1 an prevăzută de Art. 132 din Codul Rutier Italian.

  • Autovehiculul străin prezent pe teritoriul italian de mai mult de un an poate circula în continuare numai dacă a fost atribuit unei persoane care are reședința în Italia, sub formă de concesiune (leasing, închiriere) sau în comodat unui angajat rezident din partea unei companii străine care nu are sediul în Italia.
  • Prevederile se aplică și proprietarului vehiculului străin care nu locuiește în Italia și care conduce personal vehiculul în Italia.
  • În afara derogărilor indicate, circulația este interzisă chiar dacă există la bord documentul care autorizează comodatul.
  • Cu excepția cazurilor derogate, încălcarea se produce numai dacă este dovedită șederea în Italia pentru mai mult de un an.
  • Dacă este condus de o persoană rezidentă în Italia de peste șaizeci de zile, se aplică și sancțiunea art. 93 alineatul 7 bis din Codul Rutier Italian.
  • Sancțiuni: Amendă de la 712 până la 2.848 euro, ridicarea documentului de circulație și sechestru administrativ.

Pentru mai multe detalii consultați:

 1. Textul integral al Circularei în limba italiană
 2. Extrase în limba română referitoare la:

 

În prim plan

Actualitatea ambasadei

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului în comunitatea ortodoxă din Roma

17.08.2019

La 15 august 2019, Ambasadorul României în Italia, George Bologan, a fost prezent în mijlocul comunității ortodoxe române din Roma cu prilejul Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.…

Reuniunea ambasadorului României cu consulii generali

08.08.2019

La 7 august 2019, a avut loc, la Ambasada României în Republica Italiană, întâlnirea periodică a ambasadorului cu consulii generali ai României din Italia. Au fost discutate…

Mesajul ambasadorului cu ocazia Zilei Imnului Național

29.07.2019

”Sub îndemnul imperativ al Imnului Național, românii au avut curajul, în urmă cu 30 de ani, să își schimbe soarta. De multe ori pierdem esențialul lucrurilor în retorici…

România la ediția XXV a manifestării culturale Isola del Cinema

25.07.2019

România revine anul acesta la manifestarea culturală Isola del Cinema (Insula Cinematografică) din Roma, secțiunea Isola Mondo, cu proiecția filmului ”Un pas în urma serafimilor”, …

        ​